Varför svarar brandavdelningen?

(FIREFIGHTER STORY) - En av de frågor vi får ganska ofta är varför vi skickar "big red" på medicinska samtal. Trots allt är det inte vad ambulanser är för? Är det inte slöseri med bränsle / tid / resurser för ett enkelt medicinskt samtal?

Innan jag svarar på dessa frågor, låt mig bara säga att brandmotorer inte svarar på medicinska samtal runt om i landet. Varje område har ett något annorlunda system på plats. Jag ska prata om mitt system (eftersom det är det jag vet bäst).

Där jag jobbar har vi ett privat ambulansföretag som svarar på och transporterar patienter till sjukhuset a la AMR/Westmed/Rural Metro.. De är vanligtvis bemannade med en para och en EMT. De har, under deras företags kontrakt med länet, mellan 8 och 10 minuter att svara på kritiska EMS-samtal beroende på var samtalet är (fler landsbygdsplatser har längre tidsbidrag).

Så varför svarar brandkåren på medicinska samtal?

Först och främst kräver statlig lag i Kalifornien två paramedicinska att svara på medicinska nödsituationer. Några ställen gör det genom att bemanna två mediker på ambulansen. Vi gör det genom att bemanna en på ambulansen och en av brandmotorn / lastbilen. Varje motor och lastbil i länet där jag jobbar är bemannad med minst en paramediker.

Så varför väljer vi den här metoden istället för att bemanna ambulansen med två mediker och låta bara den privata ambulansen svara?