Falck och FN Global kompakterar tillsammans för att stärka hållbarhetsarbetet

Falck har anslutit sig till FN: s Global Compact-initiativ och formaliserat därmed sitt åtagande att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Falck är en global leverantör av räddningstjänster och vårdtjänster med närvaro i 31 länder runt om i världen. Sociala och etiska överväganden är grundläggande komponenter i den dagliga verksamheten, både internt bland Falck-anställda och externt hos kunder och affärspartners.

Om de nya tipsen för hållbarhets- och antifororeningspolitiken bestämde sig Falck för att bli ett hållbart företag med hög medvetenhet. Detta är vad Martin Lønstrup, Chef för Global Compliance på Falck säger:

"Vi ser FN: s Global Compact som en viktig ram för vår hållbarhetsinsatser. Genom att förbinda sig till sina tio principer lovar vi att anpassa våra strategier och verksamheter med universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption, och att vidta åtgärder som främjar samhällsmålen. Med FN: s Global Compact, vi har formaliserat vårt åtagande. Vi vill bli mer transparenta i våra hållbarhetsinsatser och bidra till hållbar utveckling. Vi tror att FN: s Global Compact-ramverk kan hjälpa oss med detta ".

Åtagandet till FN: s Global Compact ligger i linje med Falcks övergripande fokus för att öka öppenhet och stärka styrprocesserna, och ramverket för Falck-anslutning har utvecklats sedan sommaren 2018. Andra initiativ i 2018 omfattade utrullning av ett uppdaterat whistle-blowersystem, Falck Alert och genomförandet av en ny global och online uppförandekod, kompletterad med uppdaterad och ny underliggande policy, följt av en uppdaterad årlig överensstämmelsesrisk självbedömning och konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter.

Falcks 2018 Sustainability Report finns på falck.com. Det kommer att fungera som utgångspunkt för Falcks kommande årliga kommunikation om framsteg i FN: s Global Compact.

Om FN: s Global Compact
FN: s Global Compact är ett frivilligt initiativ som uppmuntrar företagen att anpassa sin verksamhet och strategier med tio allmänt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption och rapportera om genomförandet. FN: s Global Compact lanserades i 2000 och har mer än 13,000 signatärer bland företag, organisationer och städer.

Om Falck Global

Falck är en ledande internationell leverantör av ambulans och vårdtjänster. I mer än ett sekel har Falck arbetat med lokala och nationella regeringar för att förebygga olyckor, sjukdomar och nödsituationer, för att rädda och hjälpa människor i nödsituationer snabbt och kompetent och för att rehabilitera människor efter sjukdom eller skada.

 

 

Du kanske också gillar