Hälso- och sjukhusvård i Sverige: vilka är standarderna?

Vad händer när du är i Sverige och skadas? Vilka är de strukturer och föreningar som är involverade i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet?

Låt oss överväga hälso- och sjukhusvård i Sverige, ett land i norra Europa där hälso- och sjukhusvård sköts av både offentlig täckning från regeringen och privata organisationer.

Vart ska du gå då - till exempel - om du visar dig att bryta armen i Sverige?

Huvudalternativet är sektionen för akutmedicin i de regionala sjukhusen, som förvaltas och finansieras av länen. Du kan också åka till de lokala akutrummen, där både privata (betalda) och offentliga alternativ tillhandahålls. Medan operationer och primärvården inte tillhandahåller akutvård.

Hälso- och sjukhusvård i Sverige: hur lång tid tar det att komma till sjukhus?

När du kom dit, hur länge ska du vänta innan du behandlas? De flesta svenskar bor högst en timmes bilresa från närmaste sjukhus eller lokala ER, medan nödnummer 112 kan ringas för att skicka en ambulans även till de mest avlägsna områdena.

Efter patientens incheckning tar sjukhusens akutavdelning vanligtvis från 4 till 6 timmar för att överväga och behandla fallet enligt olyckans allvar. De lokala akutrummen är de snabbaste och ger hjälp på ett par timmar.

Hälso- och sjukhusvård i Sverige: hur mycket kostar en skadad armbehandling?

En annan fråga kan vara: utan privat försäkring, hur mycket ska vi betala? All akutsjukvård i Sverige finansieras av regeringen.

Patienten måste betala mellan $ 35 och $ 45 för ett akutbesök på sjukhuset och om den är försedd med ”If P&C” -försäkring, kan denna kostnad därefter ersättas.

Den svenska - och skandinaviska i allmänhet - principen om lika tillgång till vård för alla innebär att du inte kan betala extra för att få förmånsbehandling.

Hur fungerar hälsohjälp? Är detta en betald sjukvård?

Är det arbetsgivarens, regeringens eller annat ansvar? Alla svenska invånare, inklusive de utomlands, omfattas av en statligt finansierad universell hälsovård. Företag och fackföreningar kan erbjuda grupphälsoförsäkring, men vanligtvis täcker dessa inte brådskande fall som sprickor.

Cirka 650,000 10 av XNUMX miljoner svenskar har för närvarande privat sjukförsäkring - ett antal som sannolikt kommer att stiga på grund av en liten brist på sjuksköterskor och annan specialiserad medicinsk personal.

En patient kan fritt välja mellan offentlig och privat primärvård, förutsatt att lokal kapacitet tillåter det. Denna policy har orsakat en stadig ökning av mängden privata försäkringsalternativ i Sverige. Sjukvården i Sverige är decentraliserad för kommuner och län.