Vårdgivare och första svarande riskerade att dö i humanitärt uppdrag

I många länder i världen finns det inte alltid fredssituationer som kan leda till humanitära föreningar. Risken för vårdgivare och första svarande under ett humanitärt uppdrag är att dödas av väpnade grupper, bara för att de är i ”deras” territorium.

Humanitära föreningar är ofta involverade i ett humanitärt uppdrag och projekt på krigsfält och vid hungersnöd över hela världen. De har också vårdbistånd i vissa fattiga byar i avlägsna områden. Huvudpersonen i denna historia är en professionell sjuksköterska som har skickats ut med en ambulans i DR Kongo för att tillhandahålla hälsostöd, tack vare godkännandet av de lokala myndigheterna. Men något gick fel.

Först svarade i ett humanitärt uppdrag: fallet

Den 28 november 2004, medan vi genomförde en undersökning i DR.Congo, parkerade vi våra bilar efter att ha varit i kontakt med lokala myndigheter och fått sitt godkännande för att utföra aktiviteter. Plötsligt dök upp två oidentifierade män med vapen och började ropa på oss och fråga vem vi var och vem som hade sagt till oss att det fanns gruvor i området. De tillade att vi var misstänkta och till slut, de ålade oss att de var tvungna att kontrollera alla bilar inklusive ambulans och andra föremål.

En av dem frågade oss om vad vi hade i ambulansen. Jag förklarade att vi var vårdgivare och svarande på ett humanitärt uppdrag, och som medicinsk personal hade vi bara medicinsk utrustning ombord. Sedan frågade han mig hur länge vi skulle hålla i området? Jag svarade att vi arbetar 8 timmar dagligen. Vi hade turen eftersom en av oss kunde förstå deras lokala språk.

Han gick till sin kollega och berättade för honom att de måste kräva andra väpnade grupper så att de kan döda oss och lyckas samla in det vi hade. Efter att ha fått höra vad de planerade att dela, delade vi omedelbart informationen med teamet och slutade arbetet och lämnade området med en annan väg.

Tyvärr attackerades en annan internationell organisations humanitära arbetare aggressivt samma dag och en person dödades och området tillhörde militanter, det var ingen närvaro av regeringsstyrkor / polis i området på grund av.

Den alternativa lösningen var användningen av FN: s fredsbevarande soldater för skydd. På grund av andra tillbud av detta slag, området förklarades osäker och förbjöds för ett humanitärt uppdrag tills ytterligare eventuell säkerhetsförbättring och tvingades flytta till en annan region South Kivu för att arbeta som var mer stabilt.

Humanitärt uppdrag: analys

Jag väljer det här fallet eftersom vi först skulle ha varit i stora problem. Dessutom borde vi ha gjort mer sedan befolkningarna, verkligen var i behov av våra tjänster, men okontrollerad armgrupp hade gjort scenen osäker.

Anledningen till att detta hände var det vi var inte i kontakt med alla väpnade gruppledare eftersom de var okontrollerade och kontakten borde ha upprätthållits med dessa grupper genom lokala myndigheter, som med säkerhet var i kontakt med dem. Men det är också bättre att upprätthålla kontakten med andra aktörer eller väpnade gruppledare inklusive befolkning genom att låta dem veta vem vi är, typ av humanitära aktiviteter, grundläggande principer i organisationen som (mänsklighet, partlighet, neutralitet ...).

Den typ av kompromisser som måste göras är öppenhet, förtroende, tydliga kommunikationssystem som ska upprättas och stark säkerhetsbedömning, viss säkerhetsutbildning behövs och kan vara det bästa sättet att skydda humanitärer.

#CRIMEFRIDAY - HÄR ANDRA STORIER:

Humanitärt uppdrag i fara för rädsla

Paramedics övergrepp under stickning

Hur kan man möta ett multiplikationsscenario?