112 dag, det europeiska nödnumret firas idag

Idag, 11 februari, återkommer en ny utgåva av 112 Day, European Emergency Number. 112 är det standardnummer som medborgare i hela Europa kan använda vid nödhjälp.

112 europeiskt nödnummer: hur fungerar det

I grund och botten, genom att ringa valfritt antal nödlägen i europeiska regioner, kommer samtalet omedelbart att omdirigeras till det begärda nödkorpset.

I dag, i anslutning till 112-dagen, kommer många nödcentraler att öppna sina dörrar för vanliga medborgare. De kommer att ha möjlighet att besöka strukturerna och bättre förstå vilka svårigheter och vilka nödsituationer de första svararna och räddarna i allmänhet måste möta.

Vårt Europeiskt enda nödnummer introducerades 1991 (med direktiv 91/396 / EEG) och hade sin firande dag sedan 2009.

112-systemet består av ett callcenter (den allmänna säkerhetssvarspunkten 1) bestående av lekoperatörer. PSAP1 samlar, som vi skrev, ospecifika förfrågningar från medborgaren, filtrerar dem och aktiverar de akutorgan som är bäst lämpade för situationen. Nödsändningscentralerna kallas PSAP2.

Vikten av 112 dag går långt utöver den enkla användbarheten. Enligt det senaste Europeiska digitala inre marknadsundersökningen av 2018, "49% av de europeiska medborgarna är medvetna om att 112 kan användas över hela unionen i nödsituationer".

Att sprida nyttan och potentialen i detta system bland medborgarna blir således en absolut prioritet.