Bränder 2019 och de långvariga konsekvenserna

Global brandkris, ett problem sedan 2019

Före pandemin fanns det andra kriser som tyvärr blev ganska bortglömda. I det här fallet måste vi beskriva frågan om bränder, som 2019 presenterade sig som ett praktiskt taget globalt hot.

Det var utan tvekan ett mycket hektiskt år för brandkåren och civilförsvaret, med tanke på arten av några av bränderna och särskilt de som skapades på grund av klimatförändringarna. Samma år, och föregående 2018, markerade faktiskt början på den kritiska varningen där forskare varnade flera stater för möjligheten att se globala temperaturer stiga med 2 grader. Det verkar lite, men i sanning pekade allt på möjligheten av katastrofala händelser.

Under 2019 sågs de första tecknen på denna förändring, med många bränder orsakade av just sommarens torka, som också förstärktes av ovanlig fuktighet. Fuktigheten drog sig naturligt ut ur hela atmosfären som förändrades. Man kan säga att under det året, som hände under pandemin, sågs brandbilar överallt: så många bränder vid den tiden var otillräckliga vid ett tillfälle. En liknande situation inträffade då med ambulanser under de kommande två åren.

Från skogsbrand till hydrogeologisk risk

Alla dessa bränder skapade naturligtvis också ett sekundärt problem, såväl som att klimatförändringsfrågan förvärrades ytterligare, det introducerade också den problematiska förekomsten av hydrogeologisk risk. Bränd mark kan inte ta upp vatten och blir därmed en större fara för jordskred. Vid alltför kraftiga regnfall kan den inte heller hålla kvar något och orsaka stora översvämningar i närliggande områden. En sådan fara är nu mycket kännbar, särskilt inför de olika översvämningar som sker över hela världen.

Om vi ​​nu för tiden ser vissa dramatiska händelser så är det också på grund av dessa andra frågor som tyvärr har haft gott om tid att få effekt i de drabbade områdena. Sannerligen, pandemin som slog till kort därefter saktade ner (eller stoppade helt) allt slags arbete som kunde minska risken för översvämningar eller annan negativ utveckling på grund av de många bränderna.

Artikel redigerad av MC

Du kanske också gillar