Covid, grönt pass grönt ljus: Europaparlamentet godkänner EU: s digitala certifikat

EU godkänner det gröna passet, EU: s digitala certifikat: tack vare en Qr-kod kommer det att intyga vaccination mot Covid-19, återhämtning från infektionen eller ett negativt molekylärt eller antigeniskt test som genomförts under de senaste 72 timmarna.

Grönt pass, det gröna ljuset: vad det kommer att bestå av

Europaparlamentet godkände idag med stor majoritet förordningarna om EU: s digitala certifikat, som omfattar både EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU.

Förordningen om medborgare i medlemsstaterna godkändes med 546 röster för, 93 emot och 51 nedlagda röster. Den på tredjelandsmedborgare passerade med 553 ja, 91 nej och 46 nedlagda röster.

EU: s digitala certifikat, utvecklat för att uppmuntra en gradvis återgång till resor för arbete eller turism och för att bidra till återhämtningen av den ekonomiska verksamheten, måste nu vänta på formellt godkännande av rådet och offentliggöras i EUT. Det träder officiellt i kraft den 1 juli och gäller i 12 månader.

Det kommer att utfärdas gratis i papper eller digital form av varje medlemsstat (vissa har redan börjat sedan den 1 juni) och kommer att använda en Qr-kod för att intyga vaccination mot Covid-19, återhämtning från infektion eller ett negativt molekylärt eller antigeniskt test ut under de senaste 72 timmarna.

Läs också:

Afrika, europeiskt stöd anländer till regionen Stora sjöarna: 54.5 miljoner euro för naturkatastrofer och epidemier

Vaccinationskrav, Europeiska domstolens dom: Ingen kränkning av individuella rättigheter

källa:

Agenzia Dire

Du kanske också gillar