Visar kategori

Räddningstjänst

Civilskydd och civilförsvar är den centrala pelaren mot naturkatastrofer, katastrofer och nödsituationer. Volontärer och yrkesverksamma som är involverade i elasticitetssystemen behöver informationen för att prestera bättre i stora nödsituationer.

Planering för massevakueringsstrategier

Ett avgörande tillvägagångssätt för att hantera den oförutsägbara massevakueringshanteringen är en viktig komponent i beredskapen för nödsituationer. Att planera ett effektivt svar på naturkatastrofer, större olyckor eller andra kriser är...

En vecka tillägnad civilskydd

Den sista dagen av "Civil Protection Week": En minnesvärd upplevelse för medborgarna i Ancona (Italien) Ancona har alltid haft en stark koppling till civilskyddet. Denna koppling stärktes ytterligare tack vare "Civil...