Visar kategori

Hälsa och säkerhet

Säkerhet är den första pelaren i ett bra liv för yrkesutövare, räddare och brandmän. Vi arbetar i en komplex och hård miljö. Riskförebyggande och förbättrade arbetsvillkor är grundläggande för bättre hälsa och liv.

 

Emergency Health System i Amazonas

Unikt sammanhang och specifika utmaningar På grund av dess stora territorium och täta regnskog, erbjuder Amazonas aldrig tidigare skådade utmaningar för akutsjukvården. Området har en låg befolkningstäthet, ofta tillgängligt endast med båt...

Hur min olycksräddning fungerar

Räddningsinsatsernas komplexitet Räddningsinsatser efter gruvolyckor utgör några av de farligaste och mest komplexa räddningsutmaningarna. Koordinering, avancerad teknik och specialiserade färdigheter är avgörande för att övervinna...

Hospital Triage i USA

Hur triage fungerar i akuta sjukhus Triage i akuta sjukhus: hur det fungerar Triage på amerikanska sjukhus är en grundläggande process för att prioritera patienter som kommer till akutmottagningar baserat på svårighetsgraden av deras tillstånd. I…

EMA godkänner första vaccinet mot Chikungunya

EMA rekommenderar auktorisation för Ixchiq, det första europeiska vaccinet mot Chikungunya Europeiska läkemedelsmyndigheten har rekommenderat att man beviljar auktorisation för Ixchiq, det första vaccinet som rapporterats i EU som syftar till att skydda...