Denguelarm i Europa: mellan klimatförändringar och nya utmaningar

Spridningen av viruset och vikten av att förebygga

I ett sammanhang som kännetecknas av en global temperaturökning och signifikant klimatförändringar, larmet för spridning av denguefeber i Europa har blivit ett ämne för växande oro för folkhälsan. Denna virussjukdom, främst överförs av myggor av släktet Aedes, är traditionellt förknippad med tropiska och subtropiska klimat, men finner nu bördig mark i europeiska länder, inklusive Italien, Spanien och Frankrike, på grund av fenomen relaterade till tropicalisering och stigande medeltemperaturer.

Vad är dengue och hur manifesterar det sig

Dengue, även känd som "brytfeber", är en virusinfektion som överförs till människor genom bett av infekterade myggor, främst av Aedes aegypti arter. De flesta smittade visar inga symtom eller har milda former, vilket inkluderar hög feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående och hudutslag. Men i vissa fall kan dengue utvecklas till svåra formersom kräver sjukhusvård och, i sällsynta fall, som leder till döden.

Förebyggande och behandling

Förebyggande baseras huvudsakligen på undvika myggbett, särskilt under dagtid när insekterna är som mest aktiva. För närvarande finns det ingen specifik behandling för dengue; terapier fokuserar på lindra symtomen genom användning av febernedsättande och smärtstillande medel, undvika mediciner som kan öka risken för blödning. Det finns ett vaccin, Dengvaxia, rekommenderas för dem som redan har fått sjukdomen i områden där dengue är endemisk.

Klimatförändringens roll

Klimatförändring spelar en avgörande roll för spridningen av denguefeber till nya geografiska områden, inklusive Europa. Ökande medeltemperaturer, variationer i nederbörd och långa perioder av torka gynnar spridningen och aktiviteten av vektormyggor, vilket ökar risken för virusöverföring. De VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN har själv utfärdat en varning angående ökningen av denguefall globalt, och tillskriver en del av ansvaret till den globala uppvärmningen.

Varför Europa är i fara

I Europa, dengue-vektorn, den Aedes mygga, etableras allt oftare, vilket leder till lokala utbrott av sjukdomen. Länder som Frankrike, Italienoch Spanien har redan rapporterat autoktona fall av dengue, vilket belyser en trend mot ökade infektioner och potentiell endemitet av viruset på kontinenten. Detta scenario innebär nya utmaningar för den europeiska folkhälsan, som kräver stärkta åtgärder för förebyggande och kontroll av vektorer, samt ökad medvetenhet om risken med denguefeber.

Dengue representerar ett emblematiskt exempel på hur klimatförändringar kan direkt påverka människors hälsa, underlätta spridningen av infektionssjukdomar som tidigare var begränsade till väldefinierade geografiska områden. Att bemöta denna utmaning kräver ett samordnat tillvägagångssätt som inkluderar miljöövervakning, vektorkontroll, forskning och utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska verktyg samt offentliga informations- och medvetandekampanjer.

Källor

Du kanske också gillar