Förmaksflimmer, vikten av att ingripa vid de tidigaste symtomen

A. flimmer är en arytmi i hjärtats förmakskammare som förekommer ofta hos personer i åldern runt 60/65 år

Vilka är symtomen på förmaksflimmer?

A. flimmer yttrar sig vanligtvis som en känsla av obehag i bröstet åtföljd av en känsla av att hjärtat slår oregelbundet.

Andra symtom på a. flimmer är andfåddhet och en känsla av utbredd svaghet.

DEFIBRILLATORER FÖR EXCELLENS I VÄRLDEN: BESÖK ZOLLSTÄLLEN PÅ NÖD EXPO

Presenterar förmaksflimmer sig alltid med tydliga symtom?

Tyvärr finns det fall där en. flimmer ger inga symtom utan visar sig plötsligt i form av en stroke.

Det är därför viktigt för patienter att kunna känna igen även de minsta varningsklockorna och besluta sig för att konsultera en specialist i enlighet med detta.

DEFIBRILLATORER, BESÖK EMD112 -STÅLEN PÅ NÖD EXPO

Hur diagnostiseras flimmer?

En patient som märker ett oregelbundet eller snabbt hjärtslag genomgår en kardiologisk undersökning – av en kardiolog eller, ännu bättre, av en elektrofysiolog eller arthormolog – under vilken ett elektrokardiogram utförs, ett viktigt test för att utesluta flimmer.

Läs också:

Defibrillatorer, ventilatorer, mekanisk HLR: Vilka överraskningar kommer vi att hitta i Zoll-båset vid akutmässan?

Defibrillering, patienthantering har aldrig varit enklare med X-seriens avancerade monitor/defibrillator

källa:

Humanitas

Du kanske också gillar