Osimertinib: nyheter för behandling av lungcancer

Effektiviteten av Osimertinib i NSCLC lungcancer: En revolutionerande studie

Resultat som presenterades på senaste American Society of Clinical Oncology (ASCO) kongress i chicago har lovat bättre utsikter för patienter med icke-småcellig lungcancer. Enligt resultaten av LAURA studie, osmertinib minskar risken för sjukdomsprogression eller död med 84 % bland patienter med EGFR-genmutationer.

Osimertinib och progressionsfri överlevnad

Behandlingen, a fas III-prövning, LAURA, har lagt till tre års progressionsfri överlevnad till patienter med inoperabel stadium III NSCLC med EGFR-mutation. Publicerad i New England Journal of Medicine, hävdar studieförfattarna att osimertinib har gett bättre resultat än traditionella terapier, vilket ger hopp till patienter som behandlats med ineffektiva terapier.

Durvalumab: En innovation inom immunterapi

En annan terapi under studie, durvalumab, har lett till en 27 % minskning av risken för död hos patienter med SLSC. Denna upptäckt verkar vara ett steg framåt i behandlingen av aggressiva former av lungcancer för vilka det inte fanns några effektiva terapier. Dessa resultat understryker vikten av kontinuerlig forskning och utveckling av nya läkemedel och den nyckelroll det spelar inom onkologiområdet. Filippo de Marinis från Europeiska institutet för onkologi lyfte fram vikten av upptäckterna. Enligt honom, givet resultaten, kan osmertinib betraktas som den nya standardbehandlingen för patienter med icke-opererbar NSCLC med EGFR-mutation. Han uppgav också att en minskning av risken med 84 % är enastående.

Framtiden för lungcancerbehandling

Dessa fynd visar vikten av engagemang för riktad terapiforskning och immunterapi för att öka livskvaliteten och livsutsikterna för lungcancerpatienter. Framtida studier, som förväntas i ljuset av de resultat som presenteras, kommer att leda till ytterligare forskning för att förbättra terapier och erbjuda bättre behandlingar. Detta kan ge hopp för miljontals patienter som ännu inte har hittat dedikerade lösningar.

Källor

Du kanske också gillar