Pieros dagbok - Historia om det enskilda numret för räddning utanför sjukhus på Sardinien

Och fyrtio år av nyhetshändelser sett ur det unika perspektivet av en läkare som alltid är i frontlinjen

En prolog... Påve

Januari 1985. Nyheten är officiell: i oktober kommer påven Wojtyla att vara i Cagliari. För en återupplivande läkare som har haft det i huvudet i flera år att lyckas organisera en effektiv medicinsk räddningstjänst utanför sjukhuset, är det en av de nyheterna som tar bort sömnen, som får en att tänka, drömma...Kanske det är rätt tid, det är ett tecken på ödet. Det pastorsbesöket är ingen tillfällighet. Efter så mycket experimenterande, med läkare i ambulanser eller rusar in primitivt motorcykel-ambulanser där det inte finns annat än några få järn i handskfacket, kanske det är dags att organisera något seriöst, något stort, aldrig ens tänkt på tidigare vid stora evenemang.

Ja, för innan, exakt i april 1970, året för Cagliaris fotbollsmästerskap, hade en annan påve, Montini, Paul VI, varit i vår stad och för att se och höra honom, på det stora torget nedanför basilikan i NS di Bonaria, nästa till Hotel Mediterraneo, så många som hundra tusen människor hade samlats, sades det: just därför har det torget sedan dess officiellt antagit det namnet, Piazza dei Centomila. Nåväl, Bonaria och Piazza dei Centomila åt sidan, efter ett besök av Paul VI i stadsdelen Cagliari i Sant'Elia, var det sedan protester, upplopp, stenkastning. Och kort sagt, för hjälpinsatsen hade det utan tvekan varit några små problem.

Nu talade dock experternas prognoser om så många som 200,000 XNUMX människor som förväntades i Cagliari för den extraordinära händelsen, och därför skulle förmodligen problemen med seriös och organiserad hälsovård på plats, utanför sjukhuset faktiskt, ha varit enorma. Prefekturen skulle definitivt ha uppmanat de relevanta organen att tillhandahålla adekvat medicinsk hjälptäckning för evenemanget. Vilket punktligt inträffade på mycket kort tid.

Jag tänkte på tidigare erfarenheter med andra återupplivningspersonal, nationellt och internationellt: i Paris med SAMU (Urgent Medical Aid Services) personal, som opererade i vanliga kläder och bar kappsäckar med medicinsk Utrustning, eller i Lombardiet, i Varese, särskilt med anledning av påvens egen planerade transit genom en tuff plats till en helgedom på landet, kanske i regnet. Det var alla upplevelser, personligen upplevda av mig om än som en uppmärksam och intresserad åskådare, som ändå hade varit rik på insikter och förslag.

Faktum är att jag under dessa mycket tidiga månader av 85 - som redan var involverad i civilförsvaret - kallades till ett möte i en kommitté - i dag skulle det kallas en krisenhet - till vilken militär, civil, hälso- och frivilligpersonal hade varit inbjudna. Bland de många saker som diskuterades dök också ett till synes mindre problem upp: vem var tänkt att fysiskt hämta de personer som kan bli sjuka eller på annat sätt behöva rädda för att tillhandahållas vid de centra som skulle inrättas nära torget? Svaret var för mig, med just tidigare erfarenhet, relativt enkelt, och jag föreslog också antalet personer som behövdes: 200 värnpliktiga.

"Du ser för många amerikanska filmer!” berättade en hälsochef som var närvarande vid mötet. "Sant -Jag svarade- Berätta om ditt förslag då!” Onödigt att tillägga, han hade ingen. Och så till slut lyckades vi få tillgång till inte 200 utan 80 värnpliktiga som fungerade som bårbärare från armén, 16 militärläkare, 8 ambulansbilar, en helikopter.

Till denna "styrka" lades 32 sjukvårdsassistenter, 50 räddningsfrivilliga, 35 korsfästelsessjuksköterskor och 34 återupplivningssköterskor, 4 återupplivningsambulanser (dvs utrustade med syrgas, aspirator och automatisk respirator och på ombord varav det framför allt fanns en läkare och återupplivningssköterska) som tillhandahölls till oss av de lokala hälsoenheterna (de dåvarande "Lokala hälsoenheterna" som senare omvandlades till ASL, dvs "lokala hälsomyndigheter"); fortfarande 12 "normala", basambulanser (dvs utan läkare ombord och med "frivillig" och icke-professionell personal), två blodmobiler från Avis (Blodgivarföreningen). Detta var för fordonen; vad gäller civil medicinsk personal, å andra sidan, en biträdande medicinsk chef, vid tillfället Dr. Franco (Kiki) Trincas, tre internister och 14 återupplivningspersonal anlände.

Sedan fanns det ett behov av en effektiv radiokommunikationstjänst, ett behov som precis när alla förberedelser verkade vara lösta, föreslog en ingenjör från provinsförvaltningens civila försvar för mig och påminde mig om att amatörradiooperatörerna i provinsen Cagliari hade redan skaffat sig betydande erfarenhet: deras bidrag hade varit avgörande, till exempel i hjälpinsatserna under 1980 års Irpinia jordskalv. Och för det hade de fått uppskattning av den dåvarande nationella chefen för civilförsvaret, Giuseppe Zamberletti. Med anledning av Wojtylas tre dagar på sardinsk mark skulle de visa sig vara ovärderliga, särskilt den första dagen, då påven, före Cagliari, åkte till Iglesias (en kommun i provinsen Cagliari).

Så det var dock så, eftersom mobiltelefoni ännu inte fanns och därför inte kunde räkna med dagens "mobiltelefoner" så "anställde" vi 22 radiooperatörer från provinsen, inklusive förarna av terrängfordonen, så att tala, "radiomonterad." Sammantaget kan sammanlagt mer än 280 vårdpersonal utgöra en bra siffra för en effektiv ”vägkants” hälsoräddningstjänst.

Planen var därför på papper klar och hade godkännande av professor Lucio Pintus, hälsoinspektör för vår lokala hälsoenhet nr 21, som var baserad på det nya St. Michael's Hospital uppkallat efter upptäckaren av cefalosporiner och tidigare borgmästare i staden, Giuseppe Brotzu. Planen var dock klar. Och nu var det bara att omsätta det i praktiken.

Dr Piero Golino – läkare

Andrea Coco (tidigare RAI 3-journalist) – texter

Michele Golino – bildforskning

Enrico Secci – grafik

Du kanske också gillar