Den nya Fregate-F100 från HYNAERO och R&R Consulting

Ett nyckelsamarbete inom flyg- och rymdindustrin

Ett partnerskap för innovation

HYNAERO, en Bordeaux-baserad startup som specialiserat sig på design av amfibieflygplan, har bildat ett strategiskt partnerskap med R&R Consulting, ett ledande företag inom flygcertifieringssektorn. Huvudsyftet med detta samarbete är utvecklingen och certifieringen av det nya amfibiska vattenbomberflygplanet Fregate-F100. Genom undertecknandet av ett samarbetsprotokoll förbinder sig båda företagen att arbeta tillsammans kring olika aspekter av projektet, med särskild uppmärksamhet på certifieringsfasen, avgörande för att säkerställa efterlevnad av föreskrifter och säkerhetsstandarder.

Partnerföretagens åtagande

David Pincet, medgrundare och VD för HYNAERO, uttryckte sin tillfredsställelse med partnerskapet med R&R Consulting, och betonade vikten av partnerföretagets erfarenhet och expertis inom flygcertifieringsområdet. Avtalet representerar ett viktigt steg framåt för Fregate-F100-programmet, inte bara när det gäller ekonomiskt stöd utan också när det gäller tillgång till resurser och specialiserad kunskap som är nödvändig för att övervinna tekniska och regulatoriska utmaningar.

Å andra sidan, Fabrice Ros, VD för R&R Consulting, uttryckte entusiasm för samarbetet med HYNAERO och lyfte fram företagets engagemang för att stödja innovativa projekt inom flygsektorn. Partnerskapet med HYNAERO representerar en unik möjlighet för R&R Consulting att använda sin erfarenhet och expertis inom certifiering för att bidra till framgången för Fregate-F100-programmet och stärka sin position på flygmarknaden.

Fregate-F100: En innovativ lösning

Det europeiska FREGATE-F100-programmet som förvaltas av HYNAERO syftar till att utveckla ett avancerat amfibiskt vattenbombplan, kännetecknat av exceptionell nyttolastkapacitet och oöverträffad autonomi. Tack vare sin innovativa teknik och integrerade prediktiva underhåll, presenterar Fregate-F100 sig som en effektiv lösning för att bekämpa skogsbränder och miljöskydd.

Ett åtagande till excellens

Partnerskapet mellan HYNAERO och R&R Consulting representerar en viktigt steg för att förverkliga detta ambitiösa projekt, som lyfter fram båda företagens engagemang för innovation och spetskompetens inom flygsektorn.

Källor

  • HYNAERO pressmeddelande
Du kanske också gillar