EMA börjar utvärdera användningen av Kineret hos vuxna COVID-19-patienter med ökad risk för svår andningssvikt

EMA har börjat utvärdera en ansökan om att utvidga användningen av Kineret (anakinra) till att omfatta behandling av koronavirussjukdom 2019 (COVID-19) hos vuxna patienter med lunginflammation som löper risk att utveckla svår andningssvikt (lungernas oförmåga att fungera korrekt)

Kineret är ett immunsuppressivt medel (ett läkemedel som minskar immunsystemets aktivitet) som för närvarande är godkänt för behandling av ett antal inflammatoriska tillstånd.

Dess aktiva substans, anakinra, blockerar aktiviteten av interleukin 1, en kemisk budbärare som är involverad i immunprocesser som leder till inflammation.

Man tror att detta också kan bidra till att minska inflammation och vävnadsskador i samband med COVID-19.

EMA: s kommitté för humanläkemedel (CHMP) kommer att bedöma data som lämnats in i ansökan för att avgöra om de ska rekommendera utvidgningen av indikationen.

Inlämnade data inkluderar resultat från två pågående kliniska studier som undersöker säkerheten och effekten av Kineret hos vuxna patienter på sjukhus med COVID-19

CHMP: s yttrande, tillsammans med eventuella krav för ytterligare studier och ytterligare säkerhetsövervakning, kommer sedan att vidarebefordras till Europeiska kommissionen, som kommer att utfärda ett slutligt rättsligt bindande beslut som är tillämpligt i alla EU-medlemsstater.

EMA kommer att kommunicera om resultatet av sin utvärdering, vilket förväntas vara i oktober såvida inte ytterligare information behövs.

Kineret har godkänts i EU sedan mars 2002. Mer information om läkemedlet finns tillgängligt.

Läs också:

Covid, Ema: 'Snart att bli Pfizer om 12 till 15 år, kinesisk Sinovac-vaccinutvärdering lanserades'

COVID-19 Dödsfall i Afrika ökar mer än 40% under föregående vecka

källa:

EMA: s officiella webbplats

Du kanske också gillar