En enad röst för hälsan: läkare och sjuksköterskor strejkar för rättigheter och arbetsvillkor

XNUMX procent av sjukvårdspersonalen deltar i den nationella strejken, vilket väcker avgörande frågor om hanteringen av sjukvården i Italien

En långtgående protest

Den 5 december italienska läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och chefer inom vården kallas a 24-timmars nationell strejk, med en extraordinär uppslutning på upp till 85 procent. De förbunden, inklusive Cimo Fesmed, Anaao Assomed och Nursing Up, lanserade protestera mot regeringens manöver, vilket uttrycker kategorins djupa oro. Protesten har lett till att tusentals besök, undersökningar och operationer har skjutits upp, vilket visar hur allvarligt missnöjet är bland vårdpersonal. Huvudkravet gäller behovet av reformer som förbättras arbetsvillkor, öka bemanningen och värna om den nationella hälsovården.

Vårdpersonalens krav

Representanter för sektorn har uttryckt oro inte bara för löner utan också ofta omänskliga arbetsförhållanden. De betonar behovet av att erkänna läkare och hälsochefer som en speciell kategori, avkriminalisering av den medicinska handlingen, tillräcklig finansiering av kontraktoch avbeskattning av en del av lönen. Protesten går därför utöver den ekonomiska frågan och berör grundläggande aspekter som värdighet, säkerhet och sinnesfrid på jobbet. Det fanns ett tydligt behov av innovativa och gemensamma lösningar för att möta de utmaningar som sektorn upplever.

Regeringen och svaret på krisen

Smakämnen Italiensk regering, inför denna massiva protest, kan lämna in ändringar i manövern som svar på kraven av vårdpersonal. Vissa åtgärder, som de som gäller pensioner för läkare, lärare och kommunalt anställda, kommer att ses över. Dock, situationen är fortfarande osäker för dem som vill gå i förtidspension på grund av arbetssvårigheter. Fackföreningarnas uppmaning till radikala förändringar inom sektorn understryker vikten av att svara på de växande svårigheterna och behoven hos vårdpersonalen.

Mot en mer hållbar framtid för vården

Strejken den 5 december var ett historiskt ögonblick som lyfte fram enheten och beslutsamheten hos Italiens sjukvårdspersonal. Med möjlighet till framtida protestaktioner, inklusive massavgångar, uppmärksammar behovet av en hälsopolitik som lyssnar och svarar på behoven hos dem som dagligen arbetar för att säkerställa folkhälsan. Den nuvarande situationen är en uppmaning till ett konkret engagemang för en mer hållbar framtid för sjukvården i Italien, en värdefull tillgång för alla medborgare.

Källa

Du kanske också gillar