Innovation i nödkommunikation: SAE 112 Odv-konferensen i Termoli, Italien

Exploring the Future of Crisis Response via European Single Emergency Number 112

Ett evenemang med nationell relevans

SAE 112 Odv, en Molise-baserad ideell organisation engagerad i nödhjälp, organiserar konferensen "Perspectives on Emergency Communications and 112" på februari 10, 2024, i Termoli, vid Auditorium Cosib på Via Enzo Ferrari. Evenemanget fungerar som en viktig mötesplats för experter inom området civilskydd och nödkommunikation.

Experter och innovation

Konferensen representerar ett viktigt forum för diskussion och fördjupad analys av frågor relaterade till kommunikation i nödsituationer med särskilt fokus på rollen för det europeiska gemensamma nödnumret 112. Evenemanget kommer att innehålla tal av framstående talare välkända inom räddningstjänst och nödkommunikation som Dr. Agostino Miozzo, tidigare generaldirektör för DPC, Dr. Massimo Crescimbene psykolog och psykoterapeut vid INGV, Prof. Roberto Bernabei President för Italia Longeva, civilskyddsavdelningen och representanter för SAE 112 Odv-partnerföretagen Motorola Solutions Italia och Beta80 SpA

Under konferensen kommer det att finnas en möjlighet att grundligt undersöka utmaningar och möjligheter inom området för nödkommunikation, som erbjuder insikter och innovativa strategier för att förbättra effektiviteten av interventioner i kritiska situationer. Ämnen av grundläggande relevans för resurssamordning och responsoptimering under nödsituationer av olika karaktär kommer att tas upp.

Mot en gemensam framtid

Deltagandet är öppet till yrkesverksamma inom sektorn, civilskyddsexperter, företrädare för offentliga och privata enheter samt medborgare som är intresserade av att bidra till att förbättra kommunikationssystemen i nödsituationer. Det kommer att vara ett tillfälle att diskutera optimering av insatser under nödsituationer av olika slag, med särskilt fokus på rollen för det europeiska gemensamma nödnumret 112.

SAE 112 Odv har åtagit sig att överbrygga klyftan mellan volontärvärlden och offentliga myndigheter, och erbjuder specialiserade färdigheter och främja utbildning, konsult- och partnerskapsprogram. Den här konferensen representerar ett grundläggande steg på vägen mot att förbättra samhällets reaktionsförmåga vid nödsituationer, och betonar vikten av förberedelser, samarbete och innovation inom nödkommunikation.

Källor

Du kanske också gillar