Italienska Röda Korset på frontlinjen i kampen mot våld mot kvinnor

Ett ständigt engagemang för kulturell förändring och skydd av kvinnor

Det alarmerande fenomenet våld mot kvinnor

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, inrättad av FN, kastar ljus över en oroande verklighet: 107 kvinnor har dödats sedan början av året, offer för våld i hemmet. Denna tragiska och oacceptabla siffra belyser det brådskande av en djupgående kulturell förändring, i en värld där 1 av 3 kvinnor utsätts för våld och endast 14 % av offren rapporterar övergreppen.

Italienska Röda Korsets roll

Idag ansluter sig Italienska Röda Korset (ICRC) till den globala uppmaningen att bekämpa våld mot kvinnor. Organisationen, med stöd av sin president Valastro, betonar vikten av kollektivt ansvar för att bekämpa detta fenomen. CRI erbjuder, genom sina antivåldscenter och diskar som är utspridda över hela landet, viktigt stöd till kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp.

Stöd och hjälp till kvinnor i svårigheter

CRI-centra är avgörande ankarpunkter för kvinnor som utsätts för våld. Dessa säkra platser ger psykologiskt, hälsomässigt, juridiskt och ekonomiskt bistånd och är avgörande för att vägleda kvinnor genom rapporteringsvägar och självbestämmande. Organisationen spelar en nyckelroll i att erbjuda hjälp och skydd och visar att kampen mot könsrelaterat våld är allas plikt.

Utbildning och uppsökande verksamhet

CRI ägnar betydande resurser åt utbildningsinitiativ, särskilt riktade till ungdomar, för att främja jämställdhet och positiv tillväxt som förändringsagenter i samhället. Bara under läsåret 2022/2023 var mer än 24 tusen elever involverade i utbildningsaktiviteter med målet att främja deras medvetenhet och engagemang mot våld mot kvinnor.

Insamling för att stödja kvinnliga volontärer

CRI lanserade nyligen en insamlingsinsatser att stödja de volontärer och volontärer som arbetar outtröttligt i territorierna för att hjälpa de mest behövande kvinnorna. Denna insamlingssatsning syftar till att stärka stödnätverket och säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga för att fortsätta denna avgörande kamp.

Ett gemensamt engagemang för en framtid utan våld

Kampen mot våld mot kvinnor kräver ett ständigt och enat engagemang från alla i samhället. Exemplet med italienska Röda Korset visar att det genom utbildning, stöd och ökad medvetenhet är möjligt att åstadkomma kulturell förändring och säkerställa en säker och våldsfri framtid för alla kvinnor.

Bilder

wikipedia

Källa

Italienska röda korset

Du kanske också gillar