PEERS och NSAI Webinar för att stärka CBRN-E-säkerheten i Europa

Att främja europeisk CBRN-E-beredskap och respons genom standardisering

National Standards Authority of Ireland (NSAI) och PracticE Ecosystem for Standards (PEERS)-projektet håller tillsammans ett webbseminarium den 12 december 2023, med titeln "Enhancing CBRN-E Preparedness and Response Capabilities through Standardization." Webinariet syftar till att visa upp pågående europeisk CBRN-E-forskning och standardiseringsinsatser, särskilt med fokus på medborgare och samhällelig säkerhet.

Öppen för medlemmar av nationella standardiseringsorgan och första responders såsom poliser, brandmän, och ambulanspersonal som är involverade i CBRN-E-incidentrespons, ger evenemanget en plattform för att dela insikter och främja samarbete.

PEERS, ett Horizon Europe-projekt, syftar till att stärka Europeiska unionens operativa säkerhets- och säkerhetspolicyer. Projektet betonar praktikerdrivna ekosystem och prenormativa processer. Ett mångsidigt team av specialister inom PEERS samarbetar för att möta beslutsfattares och praktikernas förväntningar, vilket driver på en transformativ förändring i det europeiska CBRN-E-landskapet.

Centralt för detta initiativ är skapandet av en omfattande datauppsättningskarta av PEERS-projektet. Den här kartan omfattar ett brett utbud av data och erbjuder en betydande landskapskartläggning av CBRN-E-intressenter, standarder och produkter och tjänster.

PEERS-projektet arbetar med CBRN-E

Källa

NSAI

Du kanske också gillar