Master i kris- och katastrofhantering: Anmälan öppen

Avancerad utbildning för säkerhets- och civilskyddspersonal: Registreringar öppna till 8 november 2024

Smakämnen Università Cattolica del Sacro Cuore lanserar en ny Magisterprogram in Kris- och katastrofhantering, ledd av professor Marco Lombardi. Detta tvärvetenskapliga program syftar till att ge kvalifikationer och professionellt erkännande inom området Räddningstjänst, hälsovård och specifika färdigheter för lokala och statliga polisstyrkor, militär personal i aktiv tjänst, tjänstemän och anställda vid den offentliga förvaltningen samt civila och inrikesministerkontor. Dessutom erbjuder masterprogrammet de nödvändiga färdigheterna för certifiering av personal med ansvar för företagssäkerhet i Italien (Security Manager) och utomlands (Travel Security Manager).

Målgrupp

Kursen riktar sig till akademiker på första nivån som vill integrera och tillämpa användbara och innovativa färdigheter i sina professionella profiler, som kommer från politisk-sociala, ledningsmässiga, socio-hälsa och vetenskapliga discipliner. Masterprogrammet är särskilt lämpligt för operatörer inom säkerhets-, skydds- och civilförsvarssystemet, och erbjuder ekonomiska fördelar motsvarande 50 % av registreringsavgiften för dessa kategorier.

Smakämnen utbildningsinitiativ riktar sig också till säkerhetspersonal och de som arbetar inom resesäkerhetssektorn, vilket gör att de kan erhålla certifiering på olika nivåer baserat på yrkeserfarenhet och kvalifikationer. Deltagande möjliggör också inskrivning för militär personal, eftersom det anses vara av "militärt intresse".

Varaktighet och innehåll

Smakämnen Magisterprogram, med en total varaktighet av 1500 timmar motsvarande 60 hp, är uppbyggd i fyra huvudsakliga undervisningsområden:

 1. Socio-sjukvårdsområdet, inom ramen för nödsituationer/brådskande och storskaliga nödsituationer.
 2. Räddningstjänstområde, med fokus på förvaltning och funktioner för offentlig förvaltning och operatörer mellan myndigheter.
 3. Risk- och kriskommunikationsområde, inklusive studier och förebyggande av incidenter, inklusive skadliga.
 4. Säkerhet och trygghetsområde inom offentlig förvaltning och säkerhetshantering mellan företag.

Lektionerna kommer att hållas från kl 2024 november till 2025 november, huvudsakligen online på lördagar från 9:00 till 6:00, med vissa sessioner på söndagar och kvällar. I programmet ingår även självutvärderingstest och kontroller på distans, med möjlighet att granska lektionerna.

Praktiska praktikplatser, scenplaceringar och workshops för 400 timmar planeras i samarbete med:

 • AISPA – Italienska föreningen för säkerhetschefer
 • Quintum Scutum Study Center för krishantering
 • Flygutbildningstjänster – ATS
 • Center of Excellence för stabilitetspolisens enheter – CoESPU
 • Generaldirektoratet för den regionala beredskapsmyndigheten – Brådskande AREU Lombardia
 • Forum säkerhet
 • Quaser Certifications Institute
 • Nato Rapid Deployable Corps – Italien, Nato-basen Solbiate Olona
 • SEA Academy Teacher National Union of Officers on Leave of Italy – UNUCI, Gallarate-sektionen

Hur man ansöker

Anmälan är öppen t.o.m November 8, 2024. För mer information om masterstrukturen, utbildningsprogrammet och praktikplatser, vänligen kontakta master.protezionedifesacivile@unicatt.it. För allmän information och administrativa procedurer finns Master's Office of the Catholic University of the Sacred Heart tillgängligt på master.universitari@unicatt.it.

Källor

 • Pressmeddelande från Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Du kanske också gillar