สภากาชาดอิตาลีเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับความรุนแรงต่อสตรี

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการคุ้มครองสตรี

ปรากฏการณ์ที่น่าตกใจของความรุนแรงต่อสตรี

วันสากลเพื่อการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเป็นจริงที่น่าตกใจ นั่นคือ ผู้หญิง 107 คนถูกสังหารตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว ตัวเลขที่น่าเศร้าและยอมรับไม่ได้นี้เน้นให้เห็นถึงความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ในโลกที่ผู้หญิง 1 ใน 3 ต้องทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรง และมีเหยื่อเพียง 14% เท่านั้นที่รายงานการละเมิด

บทบาทของสภากาชาดอิตาลี

ปัจจุบัน สภากาชาดอิตาลี (ICRC) เข้าร่วมการเรียกร้องทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงต่อสตรี องค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานวาลาสโตร เน้นย้ำถึงความสำคัญของความรับผิดชอบร่วมกันในการต่อสู้กับปรากฏการณ์นี้ CRI ให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่ผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมผ่านศูนย์ต่อต้านความรุนแรงและเคาน์เตอร์ที่กระจายไปทั่วประเทศ

การสนับสนุนและช่วยเหลือสตรีที่ประสบปัญหา

ศูนย์ CRI เป็นจุดยึดที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง สถานที่ปลอดภัยเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ สุขภาพ กฎหมาย และเศรษฐกิจ และมีความจำเป็นในการชี้แนะสตรีผ่านเส้นทางการรายงานและการตัดสินใจด้วยตนเอง องค์กรมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับความรุนแรงบนพื้นฐานเรื่องเพศเป็นหน้าที่ของทุกคน

การศึกษาและการเข้าถึง

CRI อุทิศทรัพยากรที่สำคัญให้กับโครงการริเริ่มด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มุ่งเป้าไปที่เยาวชน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเติบโตเชิงบวกในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เฉพาะในปีการศึกษา 2022/2023 เพียงปีเดียว นักเรียนมากกว่า 24 คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และความมุ่งมั่นในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง

การระดมทุนเพื่อสนับสนุนอาสาสมัครสตรี

CRI เพิ่งเปิดตัว a ความพยายามในการระดมทุน เพื่อสนับสนุนอาสาสมัครและอาสาสมัครที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ความพยายามในการระดมทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการสนับสนุน และให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อดำเนินการต่อสู้ที่สำคัญนี้ต่อไป

ความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่ออนาคตที่ปราศจากความรุนแรง

การต่อสู้กับความรุนแรงต่อผู้หญิงต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและเป็นเอกภาพจากสมาชิกทุกคนในสังคม ตัวอย่างของสภากาชาดอิตาลีแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้ การสนับสนุน และการสร้างความตระหนักรู้ เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และรับประกันอนาคตที่ปลอดภัยและปราศจากความรุนแรงสำหรับผู้หญิงทุกคน

ภาพ

วิกิพีเดีย

แหล่ง

กาชาดอิตาลี

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ