PEERS และ NSAI Webinar เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย CBRN-E ในยุโรป

ความก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง CBRN-E ของยุโรปผ่านการกำหนดมาตรฐาน

หน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติแห่งไอร์แลนด์ (NSAI) และโครงการระบบนิเวศ PracticE สำหรับ StandaRdS (PEERS) ร่วมมือกันจัดการสัมมนาผ่านเว็บในวันที่ 12 ธันวาคม 2023 ในหัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อม CBRN-E และความสามารถในการตอบสนองผ่านการมาตรฐาน" การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงการวิจัย CBRN-E ของยุโรปและความพยายามในการมาตรฐาน โดยเน้นที่เรื่องความมั่นคงของพลเมืองและสังคมโดยเฉพาะ

เปิดให้สมาชิกของหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติและผู้เผชิญเหตุเบื้องต้น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักดับเพลิงและเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ CBRN-E งานนี้เป็นเวทีในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

PEERS ซึ่งเป็นโครงการ Horizon Europe พยายามที่จะเสริมสร้างนโยบายด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในการปฏิบัติงานของสหภาพยุโรป โครงการเน้นย้ำถึงระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการก่อนกำหนดบรรทัดฐาน ทีมผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายภายใน PEERS ร่วมมือกันเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงาน โดยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ CBRN-E ของยุโรป

หัวใจสำคัญของความคิดริเริ่มนี้คือการสร้างแผนที่ชุดข้อมูลที่ครอบคลุมโดยโครงการ PEERS แผนที่นี้ครอบคลุมข้อมูลที่หลากหลาย โดยนำเสนอแผนผังภูมิทัศน์ที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CBRN-E มาตรฐาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการ

โครงการ PEERS ดำเนินการเกี่ยวกับ CBRN-E

แหล่ง

เอ็นเอสไอ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ