เหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพในอเมริกาใต้: การอัปเดตและความท้าทายในปัจจุบัน

การเสริมสร้างการตอบสนองด้านการดูแลสุขภาพในบริบทวิกฤต

El Niño in 2023 มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนใน ทวีปอเมริกาใต้ซึ่งทำให้ความเปราะบางของชุมชนที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนและอุณหภูมิทำให้เกิดภัยแล้งไฟไหม้และน้ำท่วมในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนนับล้าน จำนวน โรคไข้เลือดออก คดีได้เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย ติดเชื้อรายใหม่ 4 ล้านราย ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งเกินกว่าสถิติที่ตั้งไว้ในปี 2019 การแพร่ระบาดของอาร์โบไวรัสที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ซับซ้อน โดยมีการอพยพจำนวนมากและความรุนแรงด้วยอาวุธเกิดขึ้นในหลายเขตอำนาจศาล สิ่งนี้ทำให้สถานพยาบาลแห่งชาติมีความตึงเครียดมากเกินไป การแทรกแซงเพื่อต่อสู้กับโรคและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วยลดจำนวนผู้ป่วยในเขตอำนาจศาลบางแห่งได้ แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบยังคงรุนแรง

เฮติ: วิกฤตสุขภาพและมนุษยธรรม

ไฮติ แสดงถึงภาพลานตาของเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพที่รุนแรงที่สุดในปัจจุบันในซีกโลกตะวันตก อหิวาตกโรค ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนเกาะใน ตุลาคม 2022แต่การระบาดเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการระเบิดของสุขภาพที่ไม่ดีและความรุนแรงทั่วทั้งเกาะ โดยมีแรงผลักดันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ชุมชนระดมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขนาดเล็กขอความช่วยเหลือจาก คณะกรรมการ กกพ และเปิดตัวกิจกรรมการแทรกแซงระหว่างหน่วยงานอย่างกว้างขวางเพื่ออัดฉีดพลังงานให้กับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ไม่เต็มใจในภาคสนาม แม้จะมีความพยายามร่วมกัน แต่การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมยังคงมีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่เสี่ยงต่อความยากจนมากที่สุด

ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพในปารากวัย

ประเทศปารากวัย ใบหน้า ความไม่เท่าเทียมกันอย่างร้ายแรงในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยมีทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงและเขตเมือง สิ่งนี้จำกัดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับพื้นที่ชนบทและชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระบุว่าความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้รุนแรงขึ้นจากการขาดแคลนทรัพยากรและระบบการเงินที่ผิดปกติ ซึ่งมักทำให้ครอบครัวต้องตกเป็นหนี้ค่ารักษาพยาบาล รัฐบาลปารากวัยต้องใช้นโยบายการคลังที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหารายได้และปรับปรุงระบบการเงินของระบบการรักษาพยาบาลของประชาชน

การอุทธรณ์ฉุกเฉินของ WHO สำหรับปี 2024

เพื่อตอบสนองต่อวิกฤติด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในอเมริกาใต้ WHO ได้เปิดตัวการอุทธรณ์ฉุกเฉินสำหรับปี 2024 เรียกร้องให้ทั่วโลกจัดสรร $ 133.9 ล้าน เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่กำลังดำเนินอยู่ และปรับปรุงการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน และเสริมสร้างการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปรับปรุงการจัดการด้านลอจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และโครงการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ โครงการริเริ่มต่างๆ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนที่เปราะบางที่สุดในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยอัตโนมัติ

แหล่งที่มา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ