HERA: การตอบสนองของยุโรปต่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ

ก้าวไปข้างหน้าในสหภาพยุโรปเพื่อการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ

การสร้างและความสำคัญของ HERA

ด้วยการสถาปนาของ หน่วยงานเตรียมความพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ (เฮร่า) สหภาพยุโรป ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ ความคิดริเริ่มนี้เปิดตัวโดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เออซูล่าฟอนเด Leyen ในคำปราศรัยเรื่อง State of the Union ของเธอ ถือเป็นบทสำคัญในการบรรลุข้อตกลงของสหภาพยุโรป HERA เกิดจากการตระหนักว่าในยุคที่มีเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพเกิดขึ้นบ่อยครั้ง การตอบสนองระดับยุโรปที่มีการประสานงานและทันท่วงทีถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชน การสร้างอำนาจหน้าที่นี้อิงจากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งความต้องการแนวทางการจัดการวิกฤตด้านสุขภาพที่มีโครงสร้างและเชิงรุกมากขึ้นก็ปรากฏชัดเจน

บทบาทและหน้าที่ของ HERA

HERA ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการประสานงานของ ความมั่นคงสุขภาพ ภายในสหภาพยุโรป ตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพในอนาคตอย่างทันท่วงที การจัดองค์กรของหน่วยงานมีอำนาจมีโครงสร้างเพื่อดำเนินการ สองขั้นตอนที่แตกต่างกัน: หนึ่งของการเตรียมพร้อมและอีกหนึ่งของวิกฤต ใน ขั้นตอนการเตรียมการHERA จะมุ่งเน้นไปที่การระบุและการลงทุนในการพัฒนา การผลิต และการจัดเก็บยาที่จำเป็น นอกจากนี้ยังจะมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญระดับชาติเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยความมั่นใจและความเชี่ยวชาญ ในกรณีฉุกเฉินด้านสุขภาพในระดับสหภาพยุโรป HERA จะเปลี่ยนไปใช้ โหมด 'วิกฤต'ใช้อำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดเพื่อดำเนินมาตรการฉุกเฉินและคาดการณ์การพัฒนาของสถานการณ์ที่สำคัญ ระยะนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามาตรการตอบโต้ทางการแพทย์ที่สำคัญจะได้รับการกระจายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่เป็นระบบซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะในขณะนั้น

ทรัพยากร ความร่วมมือ และแนวทางสากลของ HERA

ด้วยงบประมาณจำนวนมาก HERA จึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีอยู่ เช่น ECDC (ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป) และ EMA (สำนักงานยาแห่งยุโรป) ตลอดจนด้วย ประเทศสมาชิก, อุตสาหกรรม, ภาคประชาสังคมและ วิทยาลัย. เครือข่ายความร่วมมือนี้แสดงถึงความพยายามร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางร่วมกันในการเตรียมพร้อมภายในยุโรป นอกจากนี้ HERA ยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและการตอบสนองระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถผลิตวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ได้ในยามจำเป็น

ขั้นตอนในอนาคตและการดำเนินการของ HERA

HERA เริ่มดำเนินการในปี 2022 ทีมงานกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานสามารถบรรลุบทบาทสำคัญในการปกป้องสหภาพยุโรปจาก วิกฤตสุขภาพในอนาคต. การนำ HERA ไปใช้อย่างเต็มรูปแบบถือเป็นก้าวสำคัญในการที่ยุโรปจัดการกับเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ โดยจัดให้มีกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างและยืดหยุ่นสำหรับการจัดการวิกฤตการณ์ในอนาคต

แหล่งที่มา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ