จะเป็นหมอบนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในยุโรปได้อย่างไร

เส้นทางและข้อกำหนดสำหรับอาชีพด้านบริการการแพทย์ทางอากาศ

เส้นทางการฝึกอบรมและข้อกำหนด

ที่จะกลายเป็น แพทย์ in เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางอากาศ in ยุโรปจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวางยาสลบหรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่สนใจควรมีประสบการณ์ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สำคัญซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ บริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (HEMS) หน่วยหรือโครงการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนเข้าโรงพยาบาล เช่น พื้นฐาน or อีมิคส์. นอกจากนี้ ยังได้จัดอบรมพิเศษด้าน เวชศาสตร์การบินและอวกาศ ก็สามารถเป็นช่องทางเข้าสู่วงการนี้ได้ การฝึกอบรมประเภทนี้ประกอบด้วยหลักสูตรเวชศาสตร์การบินขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แต่ละหลักสูตรใช้เวลาประมาณ 60 ชั่วโมง และสามารถสำเร็จได้ในสถาบันเช่น โรงเรียนเวชศาสตร์การบินแห่งยุโรป.

การสรรหาและการคัดเลือก

กระบวนการรับสมัครแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยคือ เข้มงวดและเลือกสรร. ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี รวมถึงสถานการณ์ทางการแพทย์ การบาดเจ็บ และการช่วยชีวิต ตลอดจนการทดสอบทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีม การรับสมัครมักเริ่มต้นด้วยการประกาศในวารสารทางการแพทย์และบนเว็บไซต์ต่างๆ เช่น งาน NHS. เมื่อคัดเลือกแล้วแพทย์และ เวชศาสตร์ฉุกเฉินก่อนเข้าโรงพยาบาล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (PHEM) ได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษา HEMS ที่มีประสบการณ์

ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็น

นอกจากทักษะทางคลินิกแล้ว แพทย์บนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยยังต้องพัฒนาอีกด้วย ทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการทรัพยากรของทีมเนื่องจากมักมีบทบาทชี้นำในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประสบการณ์ที่ได้รับในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครนี้ ได้แก่ การจัดการการบาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล การดมยาสลบ และขั้นตอนการผ่าตัดฉุกเฉิน หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับ ผู้ใหญ่และเด็กการช่วยชีวิตในเหตุการณ์สำคัญ และการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นสูง

สรุป

อาชีพแพทย์ในเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางอากาศมีก ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและคุ้มค่าพร้อมโอกาส เพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤติ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมากในแง่ของการฝึกอบรม ประสบการณ์ และทักษะ ผู้ที่ใฝ่ฝันในอาชีพนี้จะมีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมที่กระตือรือร้นและกระตือรือร้น ซึ่งมีส่วนสำคัญในปฏิบัติการช่วยเหลือทางอากาศ

แหล่งที่มา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ