Covid อิสราเอลงดสวมหน้ากากนอกบ้านตั้งแต่วันอาทิตย์

Covid อิสราเอลยุติการใช้มาสก์หน้านอกบ้าน: การบังคับสวมหน้ากากอนามัยในอาคารยังคงมีผลบังคับใช้ในอิสราเอล

อิสราเอลยินดีต้อนรับการสิ้นสุดของภาวะฉุกเฉินโควิด: ความสำเร็จของแผนการฉีดวัคซีนส่งผลในเชิงบวก

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายนเป็นต้นไปจะไม่มีการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยกลางแจ้งในอิสราเอลอีกต่อไป

สิ่งนี้กำหนดไว้ในคำสั่งที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

กฎนี้ได้รับการแนะนำเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด

หลังจากความสำเร็จของการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาเร็ว ๆ นี้อิสราเอลจะสามารถก้าวไปอีกขั้นเพื่อกลับสู่ชีวิตปกติ

อย่างไรก็ตามข้อผูกมัดในการสวมใส่อย่างปลอดภัย อุปกรณ์ ภายในอาคารยังคงมีผลบังคับใช้

แต่ความสำเร็จของการรณรงค์ฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ซึ่งประชาชนของประเทศได้ปฏิบัติตามนั้นหมายความว่าการกลับสู่ชีวิตปกติสามารถคาดหวังได้ค่อนข้างเร็ว

อ่านเพิ่มเติม:

COVID-19 ในอิสราเอลการตอบสนองอย่างรวดเร็วฉุกเฉินเกิดขึ้นในอิตาลี: ประสบการณ์กับ MP3 Piaggio Motorcycle Ambulance

COVID-19 และอิสราเอล“ ระยะที่ 2”: มหาวิทยาลัยบาร์ - อิลานแนะกลยุทธ์การปิดกั้น“ บล็อก”

จะได้รับเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้นได้อย่างไร? โซลูชันของอิสราเอลคือรถพยาบาลรถจักรยานยนต์

EMS In War: บริการช่วยเหลือระหว่างจรวดโจมตีอิสราเอล

ที่มา:

อาเจนเซียไดร์

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ