ปฏิบัติเพื่อช่วยประหยัดน้ำ

กรมดับเพลิง Boise กำลังเร่งเร้าให้ผู้ล่มสลายเตรียมตัวเตรียมตัวและเตรียมตัวเองโดยการฝึกเทคนิคในการทำบันทึกหากจำเป็น นักผจญเพลิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ทีมกู้ภัยน้ำและสวิฟท์ ฝึกในกรณีฉุกเฉิน พอลโรเบิร์ตเป็นหัวหน้าแผนกและมีความกังวลเกี่ยวกับอุณหภูมิของแม่น้ำและอุณหภูมิอากาศในวันเปิด จาก JRN.com