โรคพิษสุราเรื้อรัง: กลยุทธ์การรับรู้ใหม่ในยุโรป

แนวทางบูรณาการเพื่อจัดการกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในยุโรป

การรณรงค์ให้ข้อมูลและการศึกษาในอิตาลี

In อิตาลีมีการเปิดตัวโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายของแอลกอฮอล์ แคมเปญเช่น “ฉันไม่ใช่ sbando"และ"ไม่ใช่ perderti ใน un bicchiere” ได้เข้าถึงนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติด อีกหนึ่งแคมเปญ “เบื้องต้นแต่ไม่มากเกินไป...“ มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้ปกครอง และครูเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มเสพติดและสารออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ

โครงการริเริ่มการรับรู้ของยุโรป

ที่ ระดับยุโรป, โครงการเช่น “Fyfa - มุ่งเน้นไปที่ฟุตบอลเยาวชนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"และ"จ๋า ราฮา (การดำเนินการร่วมกันในการลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์)” ได้รับการพัฒนาโดยใช้บริบทเช่นสโมสรฟุตบอลเพื่อส่งเสริมนโยบายการปกป้องผู้เยาว์จากแอลกอฮอล์ โครงการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สภาพแวดล้อมด้านกีฬาเพื่อเผยแพร่ข้อความการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้

ยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์การอนามัยโลก

พื้นที่ โครงการงานยุโรปของ WHO ปี 2020-2025 สนับสนุนประเทศสมาชิกในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมการติดยาเสพติด คำแนะนำ ได้แก่ การเพิ่มภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจำกัดความพร้อมและการตลาด มาตรการเหล่านี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอันตรายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการป้องกันเยาวชนที่มีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่าวิธีการต่างๆ เช่น การสนทนาและการอภิปรายมีประสิทธิผลมากกว่าข้อห้ามในการป้องกันการดื่มสุราในหมู่เยาวชน ที่ หอดูแอลกอฮอล์แห่งชาติ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแยกโครงสร้างการรับรู้แอลกอฮอล์ให้เป็นปกติ และจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลทันทีต่อเยาวชน

โครงการริเริ่มเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรัง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในยุโรป

แหล่งที่มา

รูปของ เดิร์ก โวห์ลราเบ da Pixabay

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ