แท็กการเรียกดู

การตอบกลับครั้งแรก

การตอบกลับครั้งแรกอาสาสมัครและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมหลักสูตร BLS ซึ่งต้องการข้อมูลเพื่อการปฐมพยาบาลที่รวดเร็วและถูกต้อง

การวิเคราะห์เหตุการณ์: กรณีศึกษาการกู้ภัยที่ประสบความสำเร็จ

กรณีศึกษาสามารถปรับปรุงการปฏิบัติการกู้ภัยได้อย่างไร กรณีศึกษาเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเหตุการณ์บางอย่างสามารถทำหน้าที่เป็นรากฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับการเตรียมการช่วยเหลือในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และจัดระเบียบการอัปเดตและแนวปฏิบัติใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัย มาวิเคราะห์กัน…

การฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย

ความสำคัญของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ สำหรับผู้เผชิญเหตุเบื้องต้น การฝึกอบรมขั้นสูงและต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาทักษะระดับสูงและให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการฝึกอบรมดังกล่าว พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถอัปเดต...

Piero's Diary - กระทู้ทางการแพทย์ขั้นสูง (AMPs)

การปรับตัวของสถานพยาบาลขั้นสูง (AMPs) ในแผนการแพทย์ฉุกเฉิน: ความคาดหมายของระบบช่วยเหลือทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลสมัยใหม่ แก้ปัญหาผู้เผชิญเหตุทางการแพทย์ได้ประมาณ 280 คน (แพทย์ พยาบาล กู้ภัย...

Piero's Diary - ประวัติความเป็นมาของหมายเลขเดียวสำหรับการช่วยเหลือนอกโรงพยาบาลในซาร์ดิเนีย

และเหตุการณ์ข่าวสี่สิบปีที่มองเห็นจากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของแพทย์-ผู้ช่วยชีวิตเป็นแนวหน้าเสมอ อารัมภบท... สมเด็จพระสันตะปาปา มกราคม 1985 ข่าวนี้เป็นทางการ: ในเดือนตุลาคม สมเด็จพระสันตะปาปา Wojtyla จะเสด็จประทับที่เมืองกาลยารี สำหรับ…

ความช่วยเหลือระดับโลก: ความท้าทายที่องค์กรด้านมนุษยธรรมเผชิญ

การวิเคราะห์วิกฤตการณ์และการเผชิญเหตุที่สำคัญโดยองค์กรบรรเทาทุกข์ รายการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินประจำปี 2024 ของ IRC คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศ (IRC) ได้เผยแพร่รายงาน "At a Glance: 2024 Emergency Watchlist" ซึ่งเป็นรายงานโดยละเอียดที่เน้นย้ำถึงเหตุการณ์ 20...

สงครามฉนวนกาซา: การจู่โจมในโรงพยาบาลที่ทำให้เป็นอัมพาตของเจนินและความพยายามช่วยเหลือ

การปิดล้อมโรงพยาบาลในเยนินทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลในช่วงที่เกิดความขัดแย้งมีความซับซ้อน การจู่โจมในเจนินและผลกระทบต่อโรงพยาบาล การโจมตีของกองกำลังอิสราเอลเมื่อเร็วๆ นี้ในเมืองเจนิน ในเขตเวสต์แบงก์ เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่มี...

การตอบสนองของอิตาลีต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ: ระบบที่ซับซ้อน

การสำรวจการประสานงานและประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรณีวิทยาของอิตาลี จึงมักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ได้ง่าย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม และ...

ประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินของยูเครน

ดูวิวัฒนาการของระบบฉุกเฉินในช่วงความขัดแย้ง การจัดการเหตุฉุกเฉินในยูเครนมีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในช่วงความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม และระดับนานาชาติ...

วิกฤตการณ์ในซูดาน: ความท้าทายของการบรรเทาทุกข์

การวิเคราะห์ความยากลำบากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเผชิญ วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซูดาน ซูดาน ประเทศที่มีความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองมานานหลายทศวรรษ กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในยุคของเรา ภายใน…

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในด้านการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกา

สำรวจความท้าทายของระบบ EMS ในบริบทของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ วิกฤติเศรษฐกิจและบุคลากรในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในสหรัฐอเมริกา เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ได้รับการจัดการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ซึ่งเผชิญกับ...