แท็กการเรียกดู

หัวใจหยุดเต้น

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BTLS) และการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) ให้กับผู้ป่วยที่บาดเจ็บ

การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐาน (BTLS): การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บขั้นพื้นฐาน (ด้วยเหตุนี้ ตัวย่อ SVT) เป็นโปรโตคอลกู้ภัยที่ใช้โดยทั่วไปโดยหน่วยกู้ภัยและมุ่งเป้าไปที่การรักษาผู้บาดเจ็บครั้งแรกที่ได้รับบาดเจ็บ กล่าวคือ เหตุการณ์ที่เกิดจาก...

กฎ ABC, ABCD และ ABCDE ในเวชศาสตร์ฉุกเฉิน: สิ่งที่ผู้ช่วยชีวิตต้องทำ

"กฎ ABC" หรือเพียงแค่ "ABC" ในทางการแพทย์บ่งชี้ถึงเทคนิคการช่วยจำที่เตือนผู้ช่วยเหลือโดยทั่วไป (ไม่ใช่แค่แพทย์) ถึงสามขั้นตอนที่จำเป็นและช่วยชีวิตในการประเมินและการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า...

การปฐมพยาบาลและ BLS (การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน): มันคืออะไรและทำอย่างไร

การนวดหัวใจเป็นเทคนิคทางการแพทย์ที่ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ ช่วยให้ BLS ซึ่งย่อมาจาก Basic Life Support ชุดปฏิบัติการที่ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ โรคหัวใจ...

โรคหัวใจ: cardiomyopathy คืออะไร?

Cardiomyopathy อธิบายประเภทของโรคหัวใจที่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น หนาขึ้น หรือแข็งขึ้นกว่าปกติ

Wolff-Parkinson-White syndrome: พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจนี้

วูล์ฟ-พาร์กินสัน-ไวท์ ซินโดรม (WPW) เป็นโรคที่มีลักษณะการนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ และเกิดจากการมีการรวมกลุ่ม atrio-ventricular เสริมอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดตอนของ...

Eisenmenger syndrome: ความชุก, สาเหตุ, อาการ, สัญญาณ, การวินิจฉัย, การรักษา, กิจกรรมกีฬา

Eisenmenger syndrome เป็นชุดของอาการและสัญญาณที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่หายากและซับซ้อนของความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่นำไปสู่ความดันโลหิตสูงในปอดที่มีการปัดแบบสองทิศทางหรือย้อนกลับด้วย intracardiac หรือ aorto-pulmonary...

ภาวะหัวใจห้องบน: มันคืออะไรและจะรักษาอย่างไร

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุและเกี่ยวข้องกับชุดของภาวะแทรกซ้อนที่อาจทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ทุกข์ทรมานแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ

Tetralogy of Fallot: สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย การรักษา ภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยง

Tetralogy of Fallot หรือที่รู้จักในชื่อ "tetralogy of Fallot" หรือ "blue baby syndrome" หรือ "quadrilogy of Fallot" (เพราะฉะนั้นตัวย่อ TOF หรือ ToF) จึงเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด กล่าวคือ มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งคลาสสิกมีสี่...

ยาต้านเกล็ดเลือด: ภาพรวมของประโยชน์ที่ได้รับ

มาพูดถึงยาต้านเกล็ดเลือดกันดีกว่า: เหตุใดจึงจำเป็นต่อภาพทางคลินิกของผู้ป่วยบางราย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือด และเลือด

การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตที่เพิ่มขึ้นในเด็กหลังจากการช่วยหายใจทางกลแบบบุกรุก (IMV)

Invasive Mechanical Ventilation (IMV): Concise Critical Appraisal เน้นบทความใน Pediatric Critical Care Medicine ที่พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยหายใจทางกลแบบลุกลาม ซึ่งเป็นตัวทำนายที่ทราบถึงอาการไม่พึงประสงค์...