แท็กการเรียกดู

เสี้ยววงเดือนแดง

การปกป้องโรงพยาบาลในความขัดแย้งด้วยอาวุธ: คำสั่งของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การคุ้มครองเฉพาะสำหรับผู้บาดเจ็บและบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐาน IHL ในช่วงสงคราม ในบริบทของโศกนาฏกรรมแห่งสงคราม กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ปรากฏเป็นสัญญาณแห่งอารยธรรม โดยให้ความคุ้มครองแก่...