แท็กการเรียกดู

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โศกนาฏกรรมที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Bargi

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กี่ครั้ง: การระเบิดอย่างรุนแรงทำลายโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Bargi เหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Bargi (อิตาลี) เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน เวลาประมาณ 2 น. การระเบิดของกังหันในวันที่แปด...