ประเภทการเรียกดู

การฝึกอบรม

บทบาทสำคัญของ Triage ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

วิธีที่ Triage ของแผนกฉุกเฉินเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพได้อย่างไร สาระสำคัญของ Triage ของแผนกฉุกเฉิน Triage ในแผนกฉุกเฉิน (ED) เป็นกระบวนการพื้นฐานสำหรับการจัดการความเร่งด่วนของการดูแลในสภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันสูงโดยมี...

มีอะไรใหม่ในหลักสูตรการฝึกอบรมทางการแพทย์ปี 2024

การเดินทางผ่านนวัตกรรมและการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการค้นพบและแนวปฏิบัติล่าสุด ในปี 2024 ข้อเสนอด้านการศึกษาสำหรับแพทย์และ...

วิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี 2024

ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ภาคการดูแลสุขภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการทางวิชาชีพด้วย ในปี 2024 บทบาทด้านการดูแลสุขภาพบางอย่างกำลังเกิดขึ้นตามความต้องการโดยเฉพาะ ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง...

ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี 2024

การดูแนวโน้มปัจจุบันของความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ สาขาการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุนี้ ความจำเป็นสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในปี 2024 ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์บางสาขามีความโดดเด่นในด้านความต้องการในภาคการดูแลสุขภาพ...

การฝึกอบรมฉุกเฉินที่ทันสมัย

นวัตกรรมและการพัฒนาในการฝึกอบรมการจัดการเหตุฉุกเฉินระดับโลก นวัตกรรมในการฝึกอบรมเหตุฉุกเฉิน การฝึกอบรมในด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านสุขภาพในโลกาภิวัตน์และ...

ความสำคัญของ BLS ในที่ทำงาน

ทำไมทุกบริษัทจึงควรลงทุนในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความสำคัญของ BLS ในที่ทำงาน ในบริบทของสถานที่ทำงาน ความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐาน สิ่งสำคัญของความปลอดภัยนี้คือการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) เหล่านี้…

การปฏิวัติ AI ในการศึกษาทางการแพทย์

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางการแพทย์อย่างไร AI ในการฝึกอบรมทางการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปฏิวัติภาคส่วนต่างๆ และสาขาการศึกษาทางการแพทย์ก็ไม่มีข้อยกเว้น ด้วยความรวดเร็วและสม่ำเสมอ…

เส้นทางสู่การเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย

คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับนักบินเฮลิคอปเตอร์ EMS ที่ต้องการ ก้าวแรกและการฝึกอบรม ในการเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถือใบอนุญาตนักบินเฮลิคอปเตอร์เชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องมีใบรับรองของรัฐบาลกลาง...

ความสำคัญของปริญญาโทสาขาการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

ก้าวไปข้างหน้าในการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ความหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาโทสาขาการดูแลวิกฤต โปรแกรม Critical Care Masters เช่นที่เปิดสอนโดย University of Edinburgh, Cardiff University และโปรแกรมอื่นๆ ในยุโรปและระดับโลก...

เส้นทางสู่การเป็นพยาบาล: การเปรียบเทียบระดับโลก

สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชียในการเปรียบเทียบการศึกษาพยาบาล การศึกษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา การเป็นพยาบาลวิชาชีพ (RN) จำเป็นต้องสำเร็จหลักสูตรการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรอง เหล่านี้…