HERA: Avrupa'nın sağlıkla ilgili acil durumlara tepkisi

Avrupa Birliği'nde Sağlıkta Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale Konusunda İleri Bir Adım

HERA'nın Yaratılışı ve Önemi

nın kurulması ile Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Otoritesi (HERA), Avrupa Birliği sağlıkla ilgili acil durumlara müdahale etme kapasitesini güçlendirme konusunda kararlı bir taahhüt göstermiştir. Avrupa Komisyonu Başkanı tarafından başlatılan bu girişim Ursula von der Leyen Birliğin Durumu konuşmasında Avrupa Sağlık Birliği'nin hayata geçirilmesinde çok önemli bir bölümü temsil ediyor. HERA Sağlıkla ilgili acil durumların sık sık yaşandığı bir çağda, halk sağlığının korunması için Avrupa düzeyinde koordineli ve zamanında bir müdahalenin gerekli olduğunun kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu otoritenin oluşturulması, sağlık krizlerini yönetmek için daha yapılandırılmış ve proaktif bir yaklaşıma duyulan ihtiyacın ortaya çıktığı COVID-19 salgını sırasında kazanılan deneyime dayanmaktadır.

HERA'nın Rolü ve İşlevleri

HERA koordinasyonu geliştirmek için tasarlanmıştır. sağlık güvenliği Avrupa Birliği içinde gelecekteki sağlık tehditlerine anında yanıt vermek. Otoritenin organizasyonu faaliyet gösterecek şekilde yapılandırılmıştır. iki farklı aşama: Biri hazırlık, diğeri kriz. İçinde hazırlık aşamasıHERA, temel ilaçların geliştirilmesi, üretimi ve stoklanmasının belirlenmesine ve yatırım yapılmasına odaklanacak. Aynı zamanda sağlıkla ilgili acil durumları güven ve uzmanlıkla daha iyi ele almak için ulusal uzmanların yetiştirilmesine de katılacak. AB düzeyinde bir sağlık acil durumu durumunda HERA, 'kriz' modu, acil durum önlemlerini uygulamak ve kritik durumların gelişimini öngörmek için tüm karar alma gücünü kullanıyor. Bu aşama, o anın özel koşullarına uyarlanmış sistematik bir prosedür izlenerek temel tıbbi karşı önlemlerin hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlayacaktır.

Kaynaklar, İşbirlikleri ve HERA'nın Küresel Yaklaşımı

HERA, önemli bir bütçeyle mevcut kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışır. ECDC (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) ve EMA (Avrupa İlaç Ajansı) ve Üye devletler, sanayi, sivil toplum, ve akademi. Bu işbirlikçi ağ, Avrupa'da hazırlığa ortak bir yaklaşım sağlamaya yönelik ortak bir çabayı temsil etmektedir. Ayrıca HERA, küresel hazırlıklılığı ve müdahaleyi güçlendirmek için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışarak dünya çapındaki ülkelerin ihtiyaç anında aşı, ilaç ve tıbbi malzeme üretebilmesini sağlar.

HERA'nın Gelecekteki Adımları ve Uygulanması

HERA, 2022 yılında faaliyete geçti. Ekibi, otoritenin Avrupa Birliği'ni tehlikelerden koruma konusundaki kritik rolünü yerine getirebilmesi için özenle çalışıyor. gelecekteki sağlık krizleri. HERA'nın tam olarak uygulanması, gelecekteki krizlerin yönetilmesi için yapılandırılmış ve dayanıklı bir çerçeve sağlayarak, Avrupa'nın sağlıkla ilgili acil durumları nasıl ele aldığı konusunda önemli bir kilometre taşını temsil etmektedir.

kaynaklar

Bunları da beğenebilirsin