navigazione Etiketi

Donna

Cosa mangiare con l'endometriosi

L'endometriosi ve un'infiammazione kronica benigna che migrano verso sedi uterin (solitamente) che migrano ve uterina della cellule della cavità uterin (hücresel endometriali) doğurgan ve türevinde kadınsı bir kişi için ilgi çekicidir.

Senenin ekografisi mi?

Sene ekografisi aynı gösterimden değil. Bir sintomo kliniğin mevcudiyetinde, sintomo katılığın (nodulo solido veya liquido, raccolta flogistica, vb.) orijininin doğrulanmasıyla ilgili ilk yaşam izninin verilmesi esastır.