Güney Amerika'da Acil Sağlık Hizmeti: Aggiornamenti e Sfide Attuali

Bir kriz yarışmasında sanitaria risposta'yı rafforzare

El Niño del 2023 O vardı impattosignificativo sulla selam pubblica Sud Amerika'da, topluluktaki güvenlik açığının zor olduğunu gösteriyor. Güney Amerika'daki tüm yağış ve sıcaklık değişimleri, kışkırtıcı, yangın ve alüvyonlar, milyonlarca insanın hayati tehlikesini artırdı. Dang humması vakalarının sayısı giderek artıyor, aynı bölgede 4 milyon yeni enfeksiyonla, 2019 rekorundan çok daha üstün bir rakamla. Tale aumento delle epidemie di Arbovirosi ve büyük bir kitlesel göçü ve çok sayıda askeri alanda şiddetli silahlanmayı içeren kapsamlı bir insani kriz mücadelesine giriştik. Bu, son derece hijyenik bir yapıya sahip olan son derece zararlı bir yapıdır. Malatya ve iklim koşullarıyla mücadele etmek ve birçok evle ilgilenmek için müdahaleler yapıyoruz alcune giurisdizioni'de, ma le aree coinvolte rimangono gravi.

Haiti: sanitaria ve umanitaria krizi

Haiti, koşullar altında bir kaleydoskoptur acil durum sanitaria più gravi oggi Presenti nell'emisfero occidentale. Bu koleksiyon 2022 yılının Ekim ayında Isola'da temsil ediliyorancak Odaklanma, kötü niyetli bir patlamanın tek unsurudur ve izolasyona şiddetli bir şekilde saldırır., önceki bir dürtüyü kullanarak. Bir insani mobilizasyon topluluğu, ERC Komisyonu'nun sağladığı yardımların bir kısmıdır ve kampa sağlanan enerji desteği için kurumlar arası geniş bir müdahale olanağı sunmaktadır. Nostante gli sforzi congiunti, Uygun bir sağlık hizmetine erişim sınırlı ve çok sayıda toplulukla birlikte, yoksulluk riski açısından son derece büyük bir öneme sahip..

Paraguay'da Disuguaglianze nell'Accesso alle Cure

Il Paraguay hakaret gravi disuguaglianze nell'accesso tüm tedavi sanitarie, muhteşem bir altyapı ve kaliteli sıhhi tesisatla birlikte, sermaye ve kentsel alan açısından zengindir. Questo lKırsal ve yerli topluluklar için temel sağlık hizmetlerine erişim taklitleri. Uluslararası Af Örgütü, bu konuda bir açıklama yapmadı Riski ve işlevsiz bir finans sistemini daha da ağırlaştırın Ailenin masrafı ve tıbbi tedavi için borçlar var. Paraguay hükümeti, giriş sorunlarıyla mücadele etmek ve kamu sağlık sisteminin mali rejimini değiştirmek için ilerici bir mali politika benimsemiştir.

2024 için Appello d'Emergenza dell'Oms

Güney Amerika'daki tüm krizlerin çok sayıdaki sanitarie'sinde, OMS, 2024 yılı için acil bir başvuruda bulundu, bu da toplam 133,9 milyon dolar tutarında bir iyileşme sağladı ve tüm acil sağlık risklerini artırma potansiyeline ulaştı. ve tabanın sıhhi tesisatına yardımcı olmak için raflara koyun.

Amacıyla Temizlik hizmetine eşit erişim garantisi verin ve tüm bulaşıcı salgın hastalık risklerini hafifletmek, doğal afetler için iyi hazırlıklar yapmak ve lojistik yönetimini kolaylaştırmak, onay kapsamını ve aşılama programlarını geliştirmek. Ayrıca, bu girişim, otonom ve sağlıklı bir şekilde, topluluğun zayıf hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Fonti dell'articolo

Sende hoşuna gidebilir