Xe cứu thương

Dân sự bảo vệ

Thị trường

Sưc khỏe va sự an toan

COVID-19 Khẩn cấp ở Bangladesh, tình hình tại các bệnh viện ở các vùng khác nhau của đất nước

Tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở Bangladesh, tình hình tại các bệnh viện: sự bùng phát của COVID-19 đã đặt chúng ta vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có khi phải đối mặt với một loại mối đe dọa và tình huống khẩn cấp mới của con người.

Nhân viên cứu hỏa

HEMS

Equipment

Những câu chuyện

Quảng cáo
Tham gia bản tin của chúng tôi
YouTube Channel
Quảng cáo
Quảng cáo