Những câu chuyện

Thị trường

Lãi

Ứng dụng khẩn cấp châu Âu: EENA kêu gọi các ứng dụng tạo nền tảng xuyên biên giới

Tủ lạnh của bạn có thể nói chuyện với điện thoại của bạn, vậy tại sao ứng dụng khẩn cấp không thể liên lạc? EENA đã đưa ra một cuộc gọi cho các đề xuất với một mục đích: giúp mọi người trong trường hợp khẩn cấp, không có biên giới hoặc hạn chế. Bước đầu tiên của dự án là…
Đọc thêm ...

Đào tạo dịch vụ y tế khẩn cấp ở Philippines

Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS) đề cập đến mạng lưới các dịch vụ được phối hợp để cung cấp viện trợ và hỗ trợ y tế từ hiện trường đến các cơ sở y tế thích hợp và dứt khoát nhất, liên quan đến nhân viên được đào tạo về sự ổn định,…
Đọc thêm ...