Những câu chuyện

Thị trường

Tin tức

Cập nhật iPhone mới: quyền truy cập vị trí sẽ ảnh hưởng đến kết quả OHCA?

iOS 13 sẽ là bản cập nhật mới cho điện thoại thông minh iPhone và quyền truy cập vị trí mới của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các mạng trả lời đầu tiên trong OHCA (ngừng tim ngoài bệnh viện). Phản ứng của OHCA đã được thực hiện
Đọc thêm ...
Cũng có sẵn trong
Quảng cáo

BÀI VIẾT TỐT NHẤT