Những câu chuyện

Thị trường

Tin tức

Cập nhật iPhone mới: quyền truy cập vị trí sẽ ảnh hưởng đến kết quả OHCA?

iOS 13 sẽ là bản cập nhật mới cho điện thoại thông minh iPhone và quyền truy cập vị trí mới của nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các mạng trả lời đầu tiên trong OHCA (ngừng tim ngoài bệnh viện). Phản ứng của OHCA đã được thực hiện
Đọc thêm ...

Khám phá tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe ở Châu Phi tại Triển lãm Y tế Châu Phi 2019

Châu Phi phải đối mặt với những thách thức quan trọng về sức khỏe. Ba mươi sáu phần trăm dân số sống với ít hơn một đô la mỗi ngày. Châu lục này có 14 phần trăm dân số thế giới và, tuy nhiên, chỉ có 3 phần trăm lực lượng lao động y tế của thế giới.
Đọc thêm ...
Cũng có sẵn trong
Quảng cáo

BÀI VIẾT TỐT NHẤT