Xe cứu thương

Dân sự bảo vệ

Thị trường

Sưc khỏe va sự an toan

Y tá cứu thương và xung đột đạo đức: một nghiên cứu từ Thụy Điển

Làm việc như một y tá cứu thương liên quan đến việc đối mặt với các tình huống có vấn đề về mặt đạo đức với sự đau khổ đa chiều, đòi hỏi khả năng tạo ra một mối quan hệ đáng tin cậy. Điều này đòi hỏi nhu cầu được đào tạo lâm sàng để xác định…

Nhân viên cứu hỏa

HEMS

Hội thảo trên web của MEDEVAC nhằm cải thiện tính an toàn trong vận chuyển y tế và tránh mệt mỏi cho những người trả lời

Tổ chức MedEvac đang tổ chức hội thảo trên web về cách tránh tình trạng mệt mỏi giữa những người phản hồi trong các hoạt động của MEDEVAC. Tầm quan trọng của hội thảo trên web này cũng là nâng cao tính an toàn, bởi vì người phản hồi "thoải mái" hơn là người phản hồi tốt hơn.

Equipment

Những câu chuyện

Quảng cáo
Tham gia bản tin của chúng tôi
YouTube Channel
Quảng cáo
Quảng cáo