Máy quét siêu âm không dây: cho một Triage nhanh hơn

công ty Clarius Mobile Health ở British Columbia đã giành được giấy phép của FDA cho Máy quét siêu âm không dây Clarius C3 và L7. Các thiết bị này chỉ yêu cầu bất kỳ điện thoại hoặc máy tính bảng iOS hoặc Android nào làm màn hình.

Clarius C3 dành cho các kỳ thi bụng và phổi, trong khi Clarius L7 có nghĩa là để hướng dẫn kim và cho hình ảnh giải phẫu nông.

Ứng dụng Clarius được sử dụng để điều khiển bộ chuyển đổi và hiển thị trực quan hóa. Bộ chuyển đổi có tính năng tăng tần số tự động và cài đặt tần số, giúp nhanh chóng xác định vị trí và xem giải phẫu mục tiêu. Ứng dụng cung cấp các tùy chọn để quản lý hình ảnh, cũng như chia sẻ chúng một cách an toàn thông qua "Clarius Cloud" an toàn của công ty.

Bên ngoài của đầu dò được làm bằng kim loại magiê, cho phép nó đủ chắc chắn để sử dụng trong và ngoài phòng khám. Bên trong là một pin sạc và một pin phụ được cung cấp với mỗi bộ.

Truy cập vào Trang web Clarius để biết thêm chi tiết.

nguồn

Được đóng lại.