Bảo vệ dân sự ở Ý: lịch sử đoàn kết và đổi mới

Từ sự thống nhất nước Ý đến hệ thống quản lý tình trạng khẩn cấp hiện đại

Nguồn gốc của bảo vệ dân sự

Lịch sử của Dân sự bảo vệ in Italy có nguồn gốc từ sự đoàn kết và hỗ trợ công dân. Ngay cả ở Ý sau thống nhất, các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp không được coi là ưu tiên của nhà nước mà được giao cho quân đội và các tổ chức tình nguyện. Sự thay đổi bắt đầu với MessinaReggio Calabria động đất của 1908 và Marsica trận động đất năm 1915, trong đó nêu bật sự cần thiết phải có phản ứng phối hợp và có cấu trúc đối với các thảm họa thiên nhiên.

Sự tiến hóa trong suốt thế kỷ XX

Quá trình của thế kỷ 20 đã chứng kiến ​​sự phát triển đáng kể trong quản lý tình trạng khẩn cấp ở Ý. Một bước ngoặt là lũ lụt Florence vào năm 1966, cho thấy sự vắng mặt của cấu trúc phù điêu trung tâm. Sự kiện này cùng với các thảm họa khác như Trận động đất Irpinia năm 1980, thúc đẩy cải cách hệ thống bảo vệ dân sự, đỉnh điểm là Luật số 225 năm 1992, nơi đã thành lập Cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia.

Sự thành lập của Bộ và những cải cách gần đây

Cơ quan Bảo vệ Dân sự, như chúng ta biết ngày nay, bắt đầu hình thành vào năm 1982 với việc thành lập Cơ quan Bảo vệ Dân sự. Cục Bảo vệ Dân sự. Cơ quan này chịu trách nhiệm điều phối quản lý tình trạng khẩn cấp ở cấp quốc gia. Sau đó, Bộ luật Bảo vệ Dân sự năm 2018 tiếp tục củng cố mô hình đa diện của Dịch vụ Quốc gia, đảm bảo hoạt động hiệu quả và kịp thời hơn.

Một hệ thống chuyên môn tích hợp

Ngày nay, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý đại diện cho một hệ thống chuyên môn phối hợp có khả năng hành động và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Nó thực hiện các hành động có mục tiêu để dự đoán và phòng ngừa rủi ro, cũng như can thiệp ngay lập tức trong các tình huống khẩn cấp. Sự phát triển của nó phản ánh cam kết của đất nước trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản, khu định cư và môi trường khỏi những thiệt hại do thiên tai, thảm họa và các sự kiện thiên tai khác gây ra.

nguồn

Bạn cũng có thể thích