Công ty

Văn phòng đăng ký và HQ

Piazzale Badalocchio 9 / b
43126 Parma
Ý
Mã số VAT IT02277610347
Đăng ký Đăng ký kinh doanh cho Parma 02277610347 11 / 03
REA n. 225130

Giám đốc điều hành

Marina Boldrini

thị trường

Antonella Venturini
Sara Mannino

Bàn làm việc

Mario Robusti
Francesca Domenichini

Đóng góp

Davide Bernieri (ITA - ENG) - Tin tức
Paola Camia (ITA) - Chuyên về chiến lược hậu cần y tế
Marcello Sciarotta (BRA) - Nhân viên cứu hỏa và tình hình EMS ở Brazil
Robert Katzer MD MBA (ENG) - UCI, Trung tâm khoa học y tế thiên tai