Duyệt danh mục

HEMS

Máy bay trực thăng, máy bay và tin tức xe cứu thương hàng không từ thế giới. Khẩn cấp Live sẽ mô tả cho bạn các chuyên gia, máy bay và thiết bị thú vị nhất để cải thiện khả năng Tìm kiếm và Cứu nạn của dịch vụ HEMS.

Scotland, gần thảm kịch vì trực thăng cứu hộ: tiếp cận bệnh viện, va chạm do máy bay không người lái tránh

Máy bay không người lái đã trở thành một công cụ quan trọng trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, nhưng chắc chắn rằng việc sử dụng nó phải được quy định chặt chẽ, vì những nguy hiểm liên quan. Gần đây, một vụ va chạm gần mới giữa một máy bay trực thăng và một con rắn ở Scotland