Đánh bại sự bắt giữ tim đột ngột. Một dự án để đào tạo cộng đồng của thế giới!

Cải thiện khả năng sống sót khi ngừng tim là một nỗ lực chung. Bystanders phải được huấn luyện và sẵn sàng hành động trong trường hợp bị bắt giữ tim đột ngột (SCA). Khi có cuộc gọi khẩn cấp và một hệ thống phối hợp của EMS đến địa điểm khẩn cấp, có tình trạng thần kinh để tăng tỷ lệ sống sót.

Sự bắt giữ tim đột ngột (SCA) là vấn đề sức khỏe đáng sợ nhất vì đánh vào cơ thể con người mà không có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó. Trong lĩnh vực này, Quỹ CPR Citizen đã khai sinh Cộng đồng an toàn: một chương trình được thiết kế để tạo ra các cộng đồng anh hùng và những người sống sót.

Dự án này có nguồn gốc từ sứ mệnh cải thiện hành động và phản ứng với ngừng tim thông qua các giao thức đào tạo, chuẩn bị và đáp ứng. Các tiêu chí được bao gồm trong chương trình trên ngừng tim mạch dây chuyền sinh tồn khuyến khích một cộng đồng tham gia để đưa chuỗi sinh tồn đó thành hành động.

Phần này của chuỗi rất quan trọng. Chúng tôi luôn nghĩ về trường hợp khẩn cấp là một dòng chảy chính xác và thực dụng: cấp cứu, gọi cho EMS, gửi đến bệnh viện. Nhiều lần chúng ta đánh giá thấp sức mạnh mà người ngoài cuộc có trong dòng chảy này.

Các hoạt động hỗ trợ chuỗi sinh tồn có thể bao gồm hướng dẫn CPR rộng rãi, máy khử rung tim truy cập công cộng, giao thức hồi sức tích cực cho những người phản ứng đầu tiên và bệnh viện khu vực. Các cộng đồng phấn đấu để trở thành người có trái tim an toàn, phải đáp ứng các tiêu chí được thiết lập bởi Quỹ CPR Citizen.

Bất kỳ cộng đồng nào cũng có thể đáp ứng chỉ định HEARTSafe. Trong trường hợp họ sẽ làm điều này, họ sẽ nhận được các biển báo họ có thể đăng để thể hiện cam kết của họ đối với sức khỏe và an toàn của công dân. Ngày nay, hơn 600 cộng đồng đã tham gia nhóm cộng đồng HEARTSafe.

Quỹ CPR Citizen đang hợp tác với một nhóm các chuyên gia liên ngành để thiết lập các hướng dẫn sẽ giúp củng cố chuỗi sinh tồn. Các bước và giao thức này sẽ cung cấp một bộ hướng dẫn với các bước rõ ràng để chuẩn bị các hệ sinh thái cộng đồng để đáp ứng với SCA của công dân.