Những con số khẩn cấp trên thế giới: Sự khác biệt và hoạt động

Giới thiệu về các số khẩn cấp

Số khẩn cấp là một tổ chức quan trọng để đảm bảo một cách nhanh chóng và tổ chức ứng phó với tình huống khẩn cấp, nhưng chúng khác nhau đáng kể giữa các quốc gia. Điều này phản ánh cả cơ cấu dịch vụ khẩn cấp khác nhau và nhu cầu cụ thể của địa phương. Trong khi một số quốc gia sử dụng một số duy nhất cho bất kỳ loại trường hợp khẩn cấp nào thì ở những quốc gia khác lại có những số cụ thể dành cho cảnh sát, xe cứu thương, dịch vụ chữa cháy, v.v.

Số điện thoại khẩn cấp ở Châu Âu và Bắc Mỹ

Tiêu chuẩn này Châu Âu số là 112: nó hoạt động ở tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu với tư cách là đầu mối liên hệ duy nhất cho Cảnh sát, Y tế Công cộng, Dịch vụ Cứu hỏa và các dịch vụ khác. Ví dụ, trong Nước Đức, 112 có thể được sử dụng cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào; 110, thay vào đó, dành riêng cho cảnh sát.

Trong tạp chí Vương quốc Anh, 999 được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống của Anh nổi tiếng về tính hiệu quả và nhiều loại dịch vụ được cung cấp thông qua những con số này. TRONG Bắc Mỹ, nổi tiếng 911 là số khẩn cấp bao gồm bất kỳ loại sự kiện nào. Là một hệ thống, nó cũng là một trong những hệ thống nổi tiếng nhất trên toàn thế giới.

Sự đa dạng về số điện thoại khẩn cấp: Châu Á và Châu Phi

In Nhật Bản, có hai số chính: 119 cho các trường hợp khẩn cấp về y tế và hỏa hoạn, sau đó là 110 cho cảnh sát. Hệ thống riêng biệt này cho phép xử lý các trường hợp khẩn cấp một cách chuyên biệt để cuộc gọi nhanh chóng được chuyển đến dịch vụ thích hợp.

Trung Quốc: Số khẩn cấp khác nhau cho từng loại dịch vụ: 110 cho công an, 120 cho xe cứu thương119 cho dịch vụ cứu hỏa. Hệ thống đa dịch vụ này được thiết kế để giảm thời gian phản hồi và tăng hiệu quả hoạt động trong trường hợp khẩn cấp.

In Châu Phi, số khẩn cấp khác nhau. 112, 911, 999 nằm trong số những thứ thường được chấp nhận trong Kenya và được sử dụng cho bất kỳ loại trường hợp khẩn cấp nào. Cách tiếp cận linh hoạt này phản ánh nhu cầu tiếp cận ngay lập tức và dễ dàng các dịch vụ khẩn cấp trong bối cảnh cơ sở hạ tầng có thể kém phát triển hơn.

Sự khác biệt ở châu Mỹ

In Nam Mỹ, số điện thoại khẩn cấp cũng khác nhau. TRONG Brazil, nếu bạn cần cảnh sát, bạn hãy gọi 190; nếu bạn cần xe cứu thương, bạn gọi 192; và nếu bạn cần sở cứu hỏa, bạn hãy gọi đến số điện thoại nổi tiếng 193. Tổ chức này cho phép các cơ quan hữu quan phản hồi nhanh chóng và có mục tiêu.

Sản phẩm Caribbean có nhiều số điện thoại khẩn cấp khác nhau. Trong trường hợp Rượu cam bì, ví dụ, cả người dân và khách du lịch đều có 911 sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngược lại, ở Tiếng Jamaicamột, con số 110 119 được sử dụng: cái trước phù hợp với những tình huống không quan trọng, trong khi cái sau dành cho những trường hợp khẩn cấp.

Nhưng nhìn chung, số khẩn cấp thực sự là một phần của an toàn công cộng toàn cầu. Mỗi hệ thống đều khác nhau về nhu cầu và cấu trúc; hiểu được những khác biệt này là điều cần thiết không chỉ đối với người dân địa phương mà còn đối với du khách quốc tế, những người phải biết về các số điện thoại khẩn cấp ở quốc gia họ đến thăm.

nguồn

Bạn cũng có thể thích