Bạn có chắc là bạn biết cách nhảy ra khỏi xe cứu thương?

Trong những năm qua, quá nhiều nhân viên cứu hộ đã chết gần xe cứu thương, chỉ vì họ đứng trong một khu vực không an toàn không đúng lúc. Quy tắc đầu tiên cho người trả lời đầu tiên và nhân viên cứu hộ là sự an toàn, tất nhiên. Vì vậy, chúng tôi đã phỏng vấn một trường hợp lái xe an toàn khẩn cấp

Chuẩn bị khẩn cấp - Cách các khách sạn Jordan quản lý an toàn và an ninh

Chuẩn bị khẩn cấp trong khách sạn là điều cần thiết để đảm bảo an toàn bất cứ lúc nào trong trường hợp cần thiết. Jordan đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để quản lý và khắc phục tình trạng khẩn cấp trong khách sạn khi xảy ra. Ahmad Rasmi Albattat1; Ahmad Puad Mat Som2