COVID-19 ở Châu Phi. Giám đốc khu vực của ICRC tuyên bố, chúng tôi đang chạy đua để làm chậm sự lây lan của nhóm

Giám đốc khu vực sắp tới của ICRC tại Châu Phi, Patrick Youssef giải thích về tình trạng COVID-19 ở Châu Phi và hậu quả có thể xảy ra, giờ đây, mối đe dọa vô hình của coronavirus đang xuất hiện ở các khu vực xung đột ở Châu Phi.