Đánh bại sự bắt giữ tim đột ngột. Một dự án để đào tạo cộng đồng của thế giới!

Cải thiện khả năng sống sót khi ngừng tim là một nỗ lực chung. Bystanders phải được huấn luyện và sẵn sàng hành động trong trường hợp bị bắt giữ tim đột ngột (SCA). Khi có cuộc gọi khẩn cấp và hệ thống phối hợp của EMS đến địa điểm khẩn cấp, thì

Khẩn cấp cực đoan, câu chuyện về bác sĩ Catena: tầm quan trọng của việc đối xử với mọi người trong sự hoang tàn của giáo dục

Bác sĩ Catena đã đạt được danh tiếng lớn vào năm 2017 khi ông được trao giải Aurora cho hành động nhân đạo của mình cho những người cần nhất. Chúng ta đang nói về Tom Catena, một bác sĩ người Mỹ mà nhiều người so sánh với bác sĩ truyền giáo Albert triệt