Quỹ Thảm họa ICN hỗ trợ các y tá ở Lebanon sau vụ nổ thảm khốc

Quỹ Thảm họa ICN hỗ trợ các y tá ở Lebanon: khi mùa đông đến gần, suy nghĩ của chúng tôi hướng đến những người ở Beirut đang xây dựng lại thành phố và cuộc sống của họ. Nhiều người vẫn đang sống trong cảnh thiếu thốn, hoặc trong những ngôi nhà bị hư hại; nhiều người vẫn đang bị…

Mở rộng tầm mắt của thế giới, dự án "Hòa nhập trước khi nhìn thấy trước" của CUAMM nhằm chống mù lòa ở Uganda

Uganda, một dự án quan trọng của Tổ chức Bác sĩ với Châu Phi CUAMM dành cho người dân phía bắc Uganda. Dự án "Hòa nhập Nhìn trước" nhằm mục đích góp phần giảm tỷ lệ mù lòa có thể tránh được vào năm 2021 ở miền bắc Uganda, đặc biệt là ở…