Quyền năng của phụ nữ ở Nigeria: Ở Jagawa, phụ nữ nghèo đi sưu tập và mua xe cứu thương

Nigeria có một chiếc xe cấp cứu mới, và nó là chiếc sáng nhất trong số đó. Chúng tôi không biết thương hiệu, mô hình hoặc thiết kế nội thất, nhưng nó chắc chắn là tỏa sáng nhất trong tất cả. Tại sao? Bởi vì nó được mua bởi một nhóm phụ nữ nghèo từ bang Jigawa ở…