Trung tâm y tế khẩn cấp của Singapore

Hệ thống đáp ứng dịch vụ y tế khẩn cấp của Singapore đã chính thức được biết đến với công chúng sớm của 2017. Hệ thống phản ứng EMS ưu tiên người gọi của 995, dựa trên tình trạng y tế của nạn nhân. Khi người ta gọi đường dây nóng 995,…

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore - vị trí 6th ở tất cả các quốc gia cho các buổi biểu diễn

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore là hình ảnh thu nhỏ của một hệ thống chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn trên toàn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trên thực tế, theo xếp hạng của Tổ chức Y tế Thế giới về hệ thống y tế thế giới tại 2000, Singapore được xếp hạng 6th trong số tất cả…