Tại sao bạn là một nhân viên y tế?

Các chuyên gia cứu thương không chỉ ở đó cho một ơn gọi. Đó là một công việc, và nó đòi hỏi nỗ lực và kỹ năng để được thực hiện. Là một nhân viên y tế hoặc EMT, y tá và người hướng dẫn có những con đường khó khăn để cung cấp sự chăm sóc chính xác.

Những người chăm sóc và những người phản ứng đầu tiên có nguy cơ chết trong nhiệm vụ nhân đạo

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, không phải lúc nào tình huống hòa bình cũng có thể gây rủi ro cho các hiệp hội nhân đạo. Rủi ro đối với những người chăm sóc và những người phản ứng đầu tiên trong một nhiệm vụ nhân đạo là bị giết bởi các nhóm vũ trang, chỉ vì…