Browsing Tag

Bệnh viện

Chiến tranh Gaza: Cuộc đột kích ở Jenin làm tê liệt các bệnh viện và nỗ lực cứu hộ

Việc phong tỏa các bệnh viện ở Jenin làm phức tạp thêm việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trong cuộc xung đột Cuộc đột kích ở Jenin và tác động của nó đến các bệnh viện Cuộc đột kích gần đây của lực lượng Israel vào thành phố Jenin, Bờ Tây, là một sự kiện tàn khốc đã…

Bệnh viện nào ở Addis Ababa có Dịch vụ Sơ cứu?

Khám phá các bệnh viện trọng điểm ở Addis Ababa về dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và sơ cứu Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia, là nơi có dân số ngày càng tăng và hệ thống chăm sóc sức khỏe đa dạng. Dịch vụ sơ cứu đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp…