Browsing Tag

giải cứu

Xe cứu thương, mạng lưới cứu hộ được tổ chức như thế nào ở Bangladesh?

Xe cấp cứu ở Bangladesh: các dịch vụ y tế khẩn cấp hoặc mạng lưới cứu hộ chủ yếu được tổ chức dưới dạng dịch vụ cấp cứu hoặc chuyển viện trước khi nhập viện bằng xe cứu thương ở Bangladesh. Xe cứu thương giúp cung cấp các dịch vụ khẩn cấp để đối phó với bất kỳ…